Успешна схема за борба с фитовируси

23.09.2022 12:57:58

Успешна схема за борба с фитовируси

Тази година беше особено тежка за земеделците поради наличието на множество вируси по всичките култури, а повечето от вас колеги знаете, че вирусите са изключително трудни за контрол .Това е така, защото разпрозстранението им става мигновено и лесно чрез техните вектори, използване на заразени инструменти и дори само мръсни ръце или ръкавици. Веднъж навлезнали в тъканите те се разпрозстраняват бързо и безкомпромисно. Борбата е трудна защото тривиалните препарати за растителна защита не винаги работят. 
Най добрият начин за контрол си остава контрола на векторите, както и превенцията от заразяване.
И все пак как да проведем борбата ако вече имаме наличието на такива.
Представяме ви резултати от прилагането на схемата на фирма Амитица за борба с вирусите, които доказват нейната ефективност!
Ако  предположим хипотетично, че това е вирусно заболяване по пипера, това ще бъде9️⃣0️⃣ % истина, защото:
1️⃣ Защото симптомите ни водят натам;
2️⃣Защото правейки диагностиката изключваме напълно хербициден стрес;
3️⃣Защото изключваме и недостиг на хранителни елементи поради фактът, че новият прираст е получавал същите хранителни вещества както и старият;
4️⃣Най- важно , защото схемата за борба с вируси на фирма Амитица, даде огромен резултат и новият прираст е чист ( сами може да се убедите👇).
То тогава смеем да твърдим с радост, че нашата схема за борба с фитовирусите е изключително ефективна и освен това е щадяща за растенията и безвредна за човека!
Важно е да се отбележи, че цялостната стратегия е от значение. Един препарат не може да бъде панацея, но комбинацията от нялколко ефективни продукта, всеки от които е бръмка в цялостната верига върши чудеса!

Тази ударна програма навлиза през отворите на устицата и се транспортира навсякъде по цялото растение от проводящата система на растението.
След попадане в циркулацията на растението до засегнатата растителна клетка, капсулира частиците на вируса.
Което води до  отваряне на проводящите тъкани, блокирани от вирусните частици и растителните клетки започват да се възстановяват и новите листа излизат без вируси. Той е ефективен до 15 дни след прилагането.

Схема на прилагане в дози:

  1. Хелиосол 50мл./дка
  2. Кхиточил 100г/100л вода.
  3. Грий-Микс 500мл./дка. или 500мл./100л. вода. 
  4. Ним Азал Т/С - 200мл./дка

В допълнени при присъствие и на съпътсващи болести добавяме и:

  1. Хелиосуфр 200мл./дак
  2. Хелат Мед - 35гр./дка
  3. Фолиамин 200мл./дка
  4. и нищо друго не трябва да добавяме. Така растението е защитено от всичко :)

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Резултати от Схемите

Резултати от Схемите

Успешна схема за борба с фитовируси

Успешна схема за борба с фитовируси

Тази година беше особено тежка за земеделците поради наличието на множество вируси по всичките култури, а повечето от вас колеги знаете, че вирусите са из Тази година беше особено тежка за земеделците поради наличието на множество вируси по всичките култури, а повечето от вас колеги знаете, че вирусите са из 2022-09-23T12:58:43+03:00 Успешна схема за борба с фитовируси

<div class="m8h3af8h l7ghb35v kjdc1dyq kmwttqpk gh25dzvf n3t5jt4f"> <div dir="auto" class="text-alignjustify">Тази година беше особено тежка за земеделците поради наличието на множество вируси по всичките култури, а повечето от вас колеги знаете, че вирусите са изключително трудни за контрол .Това е така, защото разпрозстранението им става мигновено и лесно чрез техните вектори, използване на заразени инструменти и дори само мръсни ръце или ръкавици. Веднъж навлезнали в тъканите те се разпрозстраняват бързо и безкомпромисно. Борбата е трудна защото тривиалните препарати за растителна защита не винаги работят.&nbsp;</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify">Най добрият начин за контрол си остава контрола на векторите, както и превенцията от заразяване.</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify">И все пак как да проведем борбата ако вече имаме наличието на такива.</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify">Представяме ви резултати от прилагането на схемата на фирма Амитица за борба с вирусите, които доказват нейната ефективност!</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"></div> <div dir="auto" class="text-alignjustify">Ако&nbsp; предположим хипотетично, че това е вирусно заболяване по пипера, това ще бъде<span class="fxk3tzhb b2rh1bv3 gh55jysx m8h3af8h ewco64xe kjdc1dyq ms56khn7 bq6c9xl4 eohcrkr5 akh3l2rg"><img height="16" width="16" alt="9️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t8b/1.5/16/39_20e3.png" /></span><span class="fxk3tzhb b2rh1bv3 gh55jysx m8h3af8h ewco64xe kjdc1dyq ms56khn7 bq6c9xl4 eohcrkr5 akh3l2rg"><img height="16" width="16" alt="0️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t74/1.5/16/30_20e3.png" /></span> % истина, защото:</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"><span class="fxk3tzhb b2rh1bv3 gh55jysx m8h3af8h ewco64xe kjdc1dyq ms56khn7 bq6c9xl4 eohcrkr5 akh3l2rg"><img height="16" width="16" alt="1️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t93/1.5/16/31_20e3.png" /></span> Защото симптомите ни водят натам;</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"><span class="fxk3tzhb b2rh1bv3 gh55jysx m8h3af8h ewco64xe kjdc1dyq ms56khn7 bq6c9xl4 eohcrkr5 akh3l2rg"><img height="16" width="16" alt="2️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb2/1.5/16/32_20e3.png" /></span>Защото правейки диагностиката изключваме напълно хербициден стрес;</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"><span class="fxk3tzhb b2rh1bv3 gh55jysx m8h3af8h ewco64xe kjdc1dyq ms56khn7 bq6c9xl4 eohcrkr5 akh3l2rg"><img height="16" width="16" alt="3️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td1/1.5/16/33_20e3.png" /></span>Защото изключваме и недостиг на хранителни елементи поради фактът, че <span><a tabindex="-1"></a></span>новият прираст е получавал същите хранителни вещества както и старият;</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"><span class="fxk3tzhb b2rh1bv3 gh55jysx m8h3af8h ewco64xe kjdc1dyq ms56khn7 bq6c9xl4 eohcrkr5 akh3l2rg"><img height="16" width="16" alt="4️⃣" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf0/1.5/16/34_20e3.png" /></span>Най- важно , защото схемата за борба с вируси на фирма Амитица, даде огромен резултат и новият прираст е чист ( сами може да се убедите<span class="fxk3tzhb b2rh1bv3 gh55jysx m8h3af8h ewco64xe kjdc1dyq ms56khn7 bq6c9xl4 eohcrkr5 akh3l2rg"><img height="16" width="16" alt="👇" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta8/1.5/16/1f447.png" /></span>).</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify">То&nbsp;тогава смеем да твърдим с радост, че нашата схема за борба с фитовирусите е изключително ефективна и освен това е щадяща за растенията и безвредна за човека!</div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"></div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/po-pipera-i-borba-s-tah.jpg" width="1091" height="777" /></div> <div dir="auto" class="text-alignjustify"><strong>Важно е да се отбележи, че цялостната стратегия е от значение. Един препарат не може да бъде панацея, но комбинацията от нялколко ефективни продукта, всеки от които е бръмка в цялостната верига върши чудеса!</strong></div> <div dir="auto"> <p class="text-alignjustify"><strong>Тази ударна програма навлиза през отворите на устицата и се транспортира навсякъде по цялото растение от проводящата система на растението.</strong><br />След попадане в циркулацията на растението до засегнатата растителна клетка, капсулира частиците на вируса.<br />Което води до&nbsp; отваряне на проводящите тъкани, блокирани от вирусните частици и растителните клетки започват да се възстановяват и новите листа излизат без вируси. Той е ефективен до 15 дни след прилагането.</p> <p class="text-alignjustify"><strong>Схема на прилагане в дози:</strong></p> <ol class="text-alignjustify"> <li>Хелиосол 50мл./дка</li> <li>Кхиточил 100г/100л вода.</li> <li>Грий-Микс&nbsp;500мл./дка. или 500мл./100л. вода.&nbsp;</li> <li>Ним Азал Т/С - 200мл./дка</li> </ol> <p class="text-alignjustify"><strong>В допълнени при присъствие и на съпътсващи болести добавяме и:</strong></p> <ol> <li class="text-alignjustify">Хелиосуфр 200мл./дак</li> <li class="text-alignjustify">Хелат Мед - 35гр./дка</li> <li class="text-alignjustify">Фолиамин 200мл./дка</li> <li class="text-alignjustify">и нищо друго не трябва да добавяме. Така растението е защитено от всичко :)</li> </ol> </div> </div> <div class="l7ghb35v kjdc1dyq kmwttqpk gh25dzvf jikcssrz n3t5jt4f"></div>

, , , , , , , ,
Сравнение на продукти