Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

18.08.2022 12:17:23

Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

Белокрилката развива до 10-12 поколения годишно и се разпространява с мълниеносна скорост. Има ли спасение за стопаните? Да илюстрираме с един прост пример:

В един декар домати има средно около 3 000 растения. Ако на всяко растение има по 1 белокрилка – 3 000 белокрилки. Белокрилката снася средно по около 500 яйцаI поколение: 3 000 /белокрилки/х 500 /яйца/ = 1 500 000 нови белокрилки. Всичко това се случва в рамките на около 15 дни! При тази плътност на неприятеля стопанина ВСЕ ОЩЕ НЕ ЗНАЕ, ЧЕ НАСАЖДЕНИЯТА МУ СА НАПАДНАТИ!

След още 15 дни всички 1 500 000 белокрилки ще имат свое поколение. /II поколение./  По 500 яйца всяка, това прави: 750 000 000 белокрилки, в рамките на около 30 дни! Стопанинът може да реши да пръска насажденията си превантивно. Купува химическа растителна защита, която му обещава до 80% сигурни резултати срещу белокрилка! В идеалния случай в насажденията му ще останат живи само 20 % от 1 500 000 белокрилки или 300 000 белокрилки. Това е възможно ако всички тези 1 500 000 с които започнахме НЕ са снесли яйца. След 15 дни нашия земеделец ще има нападение от новото поколение или 300 000 х 500 = 600 000 000 белокрилки! /III поколение/

Какво му остава да направи? Трябва да отиде и да закупи още препарати, за да спаси насажденията си от белокрилките, които вече са навсякъде! Той знае, че ако не успее да се справи върху „медената роса“ отделяна от белокрилките ще се развият чернилни гъби, които ще съсипят продукцията му!

Ние ви предлагаме три решения за белокрилката, в зависимост от това в кой от изброените етапи се намират и с каква плътност на белокрилката срещате трудност. 

Стратегия N1. Превантивно пръскане. Когато няма все още няма или поне няма видимо наличие на голяма плътност от белокрилка.  Използването на Ним Азал Т/С превантивно  срещу другите насекоми по културите ще предпази вашите насаждения и от белокрилка .

  1. Хелиосол (прилепител) 50мл./дка
  2. Ним Азал Т/С* 200мл./дка

* Пръсканията се провеждат на всеки 10 дни . Хубаво е да бъдете постоянни с превантивните пръскания, тъй като Ним Азал Т/С действа с натрупване и освен това при този темп на развитие на белокрилките едно изпуснато пръскане може да доведе до увеличаване на плътността и последващи затруднения.

Дозите за една пръскачка, махате една нула от дозата за декар: пример от 200мл./дка слагате 20мл за 10 литра вода, но е хубаво да минете около 100 кв.м. площ.

Стратегия N2. Когато вече очевидно има нашествие, но плътността все още не е огромна:

  1. Хелиосол 50мл./дка
  2. Натуралис 100мл./дка - (при екстремални жеги и липса на атмосферна влажност над 60% да се ползва някоя от другите стратегии)
  3. Ним Азал Т/С 200мл./дка

* Периода между пръсканията да се намали на 6-7 дни.

Стратегия N3. При изключително голяма плътност! Пръскания с 3-те препарата на всек 7 дни!

  1. Хелиосол (прилепител) 50мл./дка
  2. Пирегард 100мл./дка.
  3. Ним Азал Т/С* 200мл./дка

* Периода между пръсканията да се намали на 6-7 дни.Недостатък на тази стратегия е, че Пирегард действа контактно и убива всичко в това число бомбуси, пчели и полезни био агенти. За това при умерени температура и влажност дори при висока плътност ние препоръчваме използването на стратегия N2

Важно е да знаете, че теези третирания едновременно с белокрилката контролират и всички останали насекоми. Не е нужно да добавяте или пръскате друг инсектицид.  

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Насекоми - Неприятели

Насекоми - Неприятели

Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

Белокрилката развива до 10-12 поколения годишно и се разпространява с мълниеносна скорост. Има ли спасение за стопаните? Да илюстрираме с един прост пример Белокрилката развива до 10-12 поколения годишно и се разпространява с мълниеносна скорост. Има ли спасение за стопаните? Да илюстрираме с един прост пример 2023-04-13T09:22:04+03:00 Три стратегии за контрол на белокрилката в зависимост от плътността

<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>Б</strong></span>елокрилката развива до 10-12 поколения годишно и се разпространява с мълниеносна скорост. Има ли спасение за стопаните?&nbsp;<strong>Да илюстрираме с един прост пример:</strong></p> <p>В един декар домати има средно около<span>&nbsp;</span><strong>3 000 растения</strong>. Ако на всяко растение има по<span>&nbsp;</span><strong>1 белокрилка &ndash; 3 000 белокрилки</strong>. Белокрилката снася средно по около<span>&nbsp;</span><strong>500 яйца</strong>.&nbsp;<strong>I поколение: 3 000 /белокрилки/х 500 /яйца/ = 1 500 000 нови белокрилки</strong>. Всичко това се случва в рамките на около 15 дни!&nbsp;При тази плътност на неприятеля стопанина <strong>ВСЕ ОЩЕ НЕ ЗНАЕ, ЧЕ НАСАЖДЕНИЯТА МУ СА НАПАДНАТИ!</strong></p> <p><strong>След още 15 дни всички<span>&nbsp;</span>1 500 000 белокрилки<span>&nbsp;</span>ще имат свое поколение. /II поколение./&nbsp; По<span>&nbsp;</span>500<span>&nbsp;</span>яйца всяка, това прави:<span>&nbsp;</span>750 000 000 белокрилки, в рамките на около<span>&nbsp;</span>30 дни! Стопанинът може да реши да пръска насажденията си превантивно.&nbsp;Купува химическа растителна защита, която му обещава<span>&nbsp;</span><u>до 80%<span>&nbsp;</span></u>сигурни резултати срещу белокрилка!&nbsp;В<span>&nbsp;</span><u>идеалния случай</u><span>&nbsp;</span>в насажденията му ще останат живи само<span>&nbsp;</span>20 %<span>&nbsp;</span>от<span>&nbsp;</span>1 500 000 белокрилки<span>&nbsp;</span>или<span>&nbsp;</span>300 000 белокрилки.&nbsp;Това е възможно ако всички тези 1 500 000 с които започнахме<span>&nbsp;</span><u>НЕ са снесли яйца.&nbsp;</u>След 15 дни нашия земеделец ще има нападение от новото поколение или 300 000 х 500 =<span>&nbsp;</span><u>600 000 000<span>&nbsp;</span></u><u>белокрилки!<span>&nbsp;</span></u><u>/III поколение/</u></strong></p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/ziznen-cikal.jpg" /></p> <p></p> <p>Какво му остава да направи? Трябва да отиде и да закупи<span>&nbsp;</span><strong>още препарати</strong>, за да спаси насажденията си от белокрилките, които вече са навсякъде!&nbsp;<u>Той знае, че ако не успее да се справи върху &bdquo;медената роса&ldquo; отделяна от белокрилките ще се развият чернилни гъби, които ще съсипят продукцията му!</u></p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>Ние ви предлагаме три решения за белокрилката, в зависимост от това в кой от изброените етапи се намират и с каква плътност на белокрилката срещате трудност.&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>Стратегия N1</strong></span>. </span><strong>Превантивно пръскане</strong><span style="text-decoration: underline;">.</span>&nbsp;Когато няма все още няма или поне няма видимо наличие на голяма плътност от белокрилка.&nbsp;<span> Използването на Ним Азал Т/С превантивно&nbsp; срещу другите насекоми по културите ще предпази вашите насаждения и от белокрилка .</span></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://amiti.org/product/heliosol">Хелиосол (прилепител) 50мл./дка</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid">Ним Азал Т/С* 200мл./дка</a></span></li> </ol> <p><b>*<span>&nbsp;Пръсканията се провеждат на всеки 10 дни .&nbsp;Хубаво е да бъдете постоянни с превантивните пръскания, тъй като Ним Азал Т/С действа с натрупване и освен това при този темп на развитие на белокрилките едно изпуснато пръскане може да доведе до увеличаване на плътността и последващи затруднения.</span></b></p> <p><strong>Дозите за една пръскачка,</strong><span>&nbsp;</span><span>махате една нула от дозата за декар: пример от 200мл./дка слагате 20мл за 10 литра вода, но е хубаво да минете</span><span>&nbsp;</span><strong>около 100 кв.м. площ.</strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline; font-size: 12pt;">Стратегия N2.</span> Когато вече очевидно има нашествие, но плътността все още не е огромна:</strong></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://amiti.org/product/heliosol">Хелиосол 50мл./дка</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">Натуралис&nbsp;100мл./дка -&nbsp;<em>(при екстремални жеги и липса на атмосферна влажност над 60% да се ползва някоя от другите стратегии)</em></a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid">Ним Азал Т/С 200мл./дка</a></span></li> </ol> <p><b>*<span>&nbsp;Периода между пръсканията да се намали на 6-7 дни.</span></b></p> <p><span style="text-decoration: underline; font-size: 12pt;"><strong>Стратегия N3</strong></span>. <b>При изключително голяма плътност! Пръскания с 3-те препарата на всек 7 дни!</b></p> <p><b><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/image_5721744_133.jpg" width="1043" height="782" /></b></p> <ol> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://amiti.org/product/heliosol">Хелиосол (прилепител) 50мл./дка</a></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><span><a href="https://amiti.org/product/piregard-totalen-insekticid">Пирегард 100мл./дка.</a></span></span></li> <li><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://amiti.org/product/nim-azal-tc-insekticid">Ним Азал Т/С* 200мл./дка</a></span><br /><span style="font-size: 12pt;"></span></li> </ol> <p><span style="font-size: 12pt;"><b>*<span>&nbsp;Периода между пръсканията да се намали на 6-7 дни.Недостатък на тази стратегия е, че Пирегард действа контактно&nbsp;и убива всичко в това число бомбуси, пчели и полезни био агенти. За това при умерени температура и влажност дори при висока плътност ние препоръчваме използването на стратегия N2</span></b></span></p> <p><b><span></span></b></p> <p><strong>Важно е да знаете, че теези третирания едновременно с белокрилката контролират и всички останали насекоми. Не е нужно да добавяте или пръскате друг инсектицид.&nbsp;&nbsp;</strong></p> <p></p>

, ,
Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки