Събитието на месец Март - симпозиум на тема „Агроекологичен преход в България"

28.02.2023 17:46:23

Събитието на месец Март - симпозиум на тема „Агроекологичен преход в България"

Съвместно с IBMA, Международната асоциация на биопроизводителите , IOBC-WPRS, Международната организация за биоконтрол, Българската организация Амитица и народния представител Албена Симеонова Върбанова, Pesticides Action Network - PAN Европа организира онлайн симпозиум на тема „Агроекологичен преход в България - интегрирано управление на вредителите с биоконтрол като основа за намаляване на употребата на пестициди в полските култури“, за да се осигурят решения за увеличаване на производството на храни въз основа на агроекологични принципиЦелта е намаляване на употребата на пестициди чрез увеличаване на интегрираното управление на вредителите.

След публикуването на предложението за проект на „Регламент за устойчива употреба на продукти за растителна защита“, с това събитие искаме да подкрепим вземащите решения в България, като предоставим важна информация не само за ползите от действията, но и за последствията от бездействието в прехода към агроекологията. Европейската зелена сделка и нейната стратегия „От фермата до трапезата“ и стратегията за биоразнообразие поставят цели за намаляване на пестицидите, а предложението за „Закон за възстановяване на природата“ призовава за дългосрочно и устойчиво възстановяване на биоразнообразието и устойчивата природа.

Постигането на тези цели изисква значителна промяна в системата за производство на храни.С този симпозиум искаме да предложим на фермерите практики и решения, включително такива за биологичен контрол, които се прилагат успешно в продължение на много години, без загуба на добив и със сигурност без загуба на доход.

За да се гарантира безопасността на храните, необходимостта от създаване на устойчива система за производство на храни е от първостепенно значение. Опазването на природните ресурси - плодородието на почвата и възстановяването на биоразнообразието - са абсолютният ключ към поддържането на производството на храна за бъдещите поколения.

Присъединете се към нас, регистрирайте се сега за това събитие тук

Агроекологичен преход в България

- Интегрирано управление на вредителите с биоконтрол като основа за намаляване на употребата на пестициди в полските култури

 

Дата: 06 март 2023 г., 10:00 - 13:00

Място: Онлайн - платформа Zoom

А ето и програмата: 

9.00 Начало на срещата

 • Встъпителна реч за „Добре дошли“ от IBMA / PAN Европа
 • Встъпителна реч за „Добре дошли“ от членове на Европейския парламент (MEP)

 9.10 Основни речи

 • „Възможен ли е свят без химически пестициди през 2050 г.?“ - Кристиан Хюйге, научен директор по земеделие, INRAE
 • Съгласуване на българската НПД с целите за намаляване на пестицидите F2F - Борислав Сандов, бивш заместник министър-председател по климатичните политики и бивш министър на околната среда

 09:40 Състоянието на околната среда и селскостопанската продукция

 • Намаляването на броя на насекомите в зависимост от стабилността на добива - проф. Даниела Атанасова ентомолог от АУ-Пловдив
 • Агроекологичният преход в България на практика - проф. Нидал Шабан, Лесотехнически университет

 10:10 Екологичен преход, улеснен от биоконтрол

 • Решенията за биологичен контрол и ползите от тях - основната им роля за пълен агроекологичен преход, работещ с природата - Дженифър Луис, IBMA 15 минути
 • Опит с агроекологични решения в конвенционалното земеделие – Феликс Векерс
 • Резултати при намаляване на пестицидите чрез биоконтрол - Свилен Смиленов, Амитица, България

 10:55 Алтернативи на химическите пестициди и инструменти за улесняване на прехода при полските култури

 • Политически инструменти, помагащи на фермерите в прехода към агроекология в производството на царевица - Лоренцо Фурлан - 20 минути
 • Алтернативи на синтетичните пестициди в земеделието – Албена Симеонова – 15 мин.
 • Алтернативи на неоникотиноидите в обработваемата земя - Йосиф Делгянски, конвенционален фермер - 15 мин.

 11:45 Дебат с участниците

 • Министър, евродепутати, НПО

11:55 Заключителни думи – Мартин Дермине, PAN Europe

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новини

Новини

Събитието на месец Март - симпозиум на тема „Агроекологичен преход в България"

Събитието на месец Март - симпозиум на тема „Агроекологичен преход в България"

Съвместно с IBMA, Международната асоциация на биопроизводителите , IOBC-WPRS, Международната организация за биоконтрол, Българската организация Амитица и н Съвместно с IBMA, Международната асоциация на биопроизводителите , IOBC-WPRS, Международната организация за биоконтрол, Българската организация Амитица и н 2023-02-28T17:46:23+02:00 Събитието на месец Март - симпозиум на тема „Агроекологичен преход в България"

<p class="text-alignjustify"><strong>С</strong>ъвместно с <strong>IBMA</strong>, <strong>Международната асоциация на биопроизводителите , IOBC-WPRS, Международната организация за биоконтрол, Българската организация Амитица и народния представител Албена Симеонова Върбанова, Pesticides Action Network - PAN</strong> Европа организира онлайн симпозиум на тема &bdquo;Агроекологичен преход в България - интегрирано управление на вредителите с биоконтрол като основа за намаляване на употребата на пестициди в полските култури&ldquo;, за да се осигурят решения за увеличаване на производството на храни въз основа на агроекологични принципиЦелта е намаляване на употребата на пестициди чрез увеличаване на интегрираното управление на вредителите.</p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">След публикуването на предложението за проект на &bdquo;Регламент за устойчива употреба на продукти за растителна защита&ldquo;, с това събитие искаме да подкрепим вземащите решения в България, като предоставим важна информация не само за ползите от действията, но и за последствията от бездействието в прехода към агроекологията. Европейската зелена сделка и нейната стратегия &bdquo;От фермата до трапезата&ldquo; и стратегията за биоразнообразие поставят цели за намаляване на пестицидите, а предложението за &bdquo;Закон за възстановяване на природата&ldquo; призовава за дългосрочно и устойчиво възстановяване на биоразнообразието и устойчивата природа.</p> <p class="text-alignjustify">Постигането на тези цели изисква значителна промяна в системата за производство на храни.С този симпозиум искаме да предложим на фермерите практики и решения, включително такива за биологичен контрол, които се прилагат успешно в продължение на много години, без загуба на добив и със сигурност без загуба на доход.</p> <p class="text-alignjustify">За да се гарантира безопасността на храните, необходимостта от създаване на устойчива система за производство на храни е от първостепенно значение. Опазването на природните ресурси - плодородието на почвата и възстановяването на биоразнообразието - са абсолютният ключ към поддържането на производството на храна за бъдещите поколения.</p> <p class="text-alignjustify"><span><a href="https://www.eventbrite.com/e/agroecological-transition-in-bulgaria-tickets-553097518567">Присъединете се към нас, регистрирайте се сега за това събитие тук</a></span></p> <p class="text-alignjustify"><strong>Агроекологичен преход в България</strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong>- </strong>Интегрирано управление на вредителите с биоконтрол като основа за намаляване на употребата на пестициди в полските култури</p> <p class="text-alignjustify">&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify">Дата: 06 март 2023 г., 10:00 - 13:00</p> <p class="text-alignjustify">Място: Онлайн - платформа Zoom</p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"><strong>А ето и програмата:</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong>9.00 Начало на срещата</strong></p> <ul class="text-alignjustify"> <li>Встъпителна реч за &bdquo;Добре дошли&ldquo; от <strong>IBMA / PAN Европа</strong></li> <li>Встъпителна реч за &bdquo;Добре дошли&ldquo; от членове на Европейския парламент (<strong>MEP)</strong></li> </ul> <p class="text-alignjustify"><strong>&nbsp;</strong><strong>9.10 Основни речи</strong></p> <ul class="text-alignjustify"> <li>&bdquo;Възможен ли е свят без химически пестициди през 2050 г.?&ldquo; - <strong>Кристиан Хюйге</strong>, научен директор по земеделие, INRAE</li> <li>Съгласуване на българската НПД с целите за намаляване на пестицидите F2F - <strong>Борислав Сандов</strong>, бивш заместник министър-председател по климатичните политики и бивш министър на околната среда</li> </ul> <p class="text-alignjustify">&nbsp;<strong>09:40 Състоянието на околната среда и селскостопанската продукция</strong></p> <ul class="text-alignjustify"> <li>Намаляването на броя на насекомите в зависимост от стабилността на добива - <strong>проф. Даниела Атанасова</strong> ентомолог от АУ-Пловдив</li> <li>Агроекологичният преход в България на практика <strong>- проф. Нидал Шабан</strong>, Лесотехнически университет</li> </ul> <p class="text-alignjustify">&nbsp;<strong>10:10 Екологичен преход, улеснен от биоконтрол</strong></p> <ul class="text-alignjustify"> <li>Решенията за биологичен контрол и ползите от тях - основната им роля за пълен агроекологичен преход, работещ с природата - <strong>Дженифър Луис</strong>, IBMA 15 минути</li> <li>Опит с агроекологични решения в конвенционалното земеделие &ndash; <strong>Феликс Векерс</strong></li> <li>Резултати при намаляване на пестицидите чрез биоконтрол - <strong>Свилен Смиленов</strong>, Амитица, България</li> </ul> <p class="text-alignjustify">&nbsp;<strong>10:55 Алтернативи на химическите пестициди и инструменти за улесняване на прехода при полските култури</strong></p> <ul class="text-alignjustify"> <li>Политически инструменти, помагащи на фермерите в прехода към агроекология в производството на царевица - <strong>Лоренцо Фурлан</strong> - 20 минути</li> <li>Алтернативи на синтетичните пестициди в земеделието <strong>&ndash; Албена Симеонова</strong> &ndash; 15 мин.</li> <li>Алтернативи на неоникотиноидите в обработваемата земя <strong>- Йосиф Делгянски</strong>, конвенционален фермер - 15 мин.</li> </ul> <p class="text-alignjustify">&nbsp;<strong>11:45 Дебат с участниците</strong></p> <ul class="text-alignjustify"> <li>Министър, евродепутати, НПО</li> </ul> <p class="text-alignjustify"><strong>11:55 Заключителни думи &ndash; Мартин Дермине, PAN Europe</strong></p>

, , , ,
Сравнение на продукти