Повече и по-вкусни домати с по-малко разходи за тор

25.02.2022 12:23:55

Повече и по-вкусни домати с по-малко разходи за тор

Цените на минералните торове в последните месеци растат по- бързо и от оранжерийни домати.  А те- доматите не чакат , искат си храна за да се развиват пропорционално и балансирано. От ЕС също за добро или лошо(по- скоро за добро) налагат ограничения свързани с намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на химичните препарати. Трудно е! Но в трудните моменти намираме най- практичните решения.

Не откриваме топлата вода! Микроорганизмите се използват в растителната защита и храненето на растенията от векове. Те не само минерализират трудноусвоимите елементи във форма достъпна за растенията, усвояват въздушният азот и го натрупват като запаси в почвата, но и се грижат за нормалното функциониране на други полезни микроорганизми от веригата с цел облагородяване и заздравяване на почвата. 

Булнова е именно микробиален тор, съдържащ всички тези така полезни за растежа на нашите растения активни съставки. Освен позитивите в усвояване и минерализиране на NPK и намаляване на разходите за торене, Булнова играе важна роля в производството на фитохормони, екзополигозахариди, литични емзими и така увеличава добивите и качеството на плодовете.

Именно това доказват практично с експериментален опит  колегите производители на Булнова- Пробелте - Испания.

Вижте и сравнете добивите получени от декар домати оранжерийно производство, отглеждани в 4 опитни полета както следва:

1)контрола, отглеждани без торене,

2) Торени с минерални торове,

3) Торени само с Булнова ,

4) Торени с комбинация от Булнова и 50 % от дозата на минералните торове.

Както може да видите и по - долу от отчетените резултати при използване на 1 л на декар ( 4 вегетационни приложения по 250 мл/дка? от Булнова в съчетания с половината от торовата норма на NPK се получават максимални добиви с оптимални характеристики на плода и корените.

Изводите, които правим в резюме са, че един литър на декар от продукта Булнова,въведен 4 пъти през вегетацията на доматите  намалява торовите норми наполвина и увеличава значително добивите и качествата на плода. 

А ето и финалните бонуси , които получавате ако все още се чудите дали  точно това е вашия продукт:

  • По - висока резистентност на растенията спрями неблагоприятни фактори!
  • По- малко етилен!
  • Безвреден за полезните видове, околната среда и човека.
  • Продукт отговарящ на стандартите на ЕС!

Още продукти и интересна информация за растителната защита и храненето при доматите!

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Култури

Култури

Повече и по-вкусни домати с по-малко разходи за тор

Повече добиви с по- малко разходи за тор

Цените на минералните торове в последните месеци растат по- бързо и от оранжерийни домати.  А те- доматите не чакат , искат си храна за да се развиват проп Цените на минералните торове в последните месеци растат по- бързо и от оранжерийни домати.  А те- доматите не чакат , искат си храна за да се развиват проп 2022-07-25T13:37:54+03:00 Повече и по-вкусни домати с по-малко разходи за тор

<p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Ц</strong></span>ените на минералните торове в последните месеци растат по- бързо и от оранжерийни домати.&nbsp; А те- доматите не чакат , искат си храна за да се развиват пропорционално и балансирано. От ЕС също за добро или лошо(по- скоро за добро) налагат ограничения свързани с намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на химичните препарати. Трудно е! Но в трудните моменти намираме най- практичните решения.</p> <p class="text-alignjustify">Не откриваме топлата вода! Микроорганизмите се използват в растителната защита и храненето на растенията от векове. Те не само минерализират трудноусвоимите елементи във форма достъпна за растенията, усвояват въздушният азот и го натрупват като запаси в почвата, но и се грижат за нормалното функциониране на други полезни микроорганизми от веригата с цел облагородяване и заздравяване на почвата.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify"><strong><a href="https://amiti.org/product/azot-fiksirashti-bakterii-bulhnova">Булнова</a></strong> е именно микробиален тор, съдържащ всички тези така полезни за растежа на нашите растения активни съставки. Освен позитивите в усвояване и минерализиране на NPK и намаляване на разходите за торене, Булнова играе важна роля в производството на фитохормони, екзополигозахариди, литични емзими и така увеличава добивите и качеството на плодовете.</p> <p class="text-alignjustify"><a href="https://amiti.org/product/azot-fiksirashti-bakterii-bulhnova"><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/bulnova-62029cb5617a9.jpg" width="489" height="712" /></a></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Именно това доказват практично с експериментален опит&nbsp; колегите производители на<span>&nbsp;</span><strong><a href="https://amiti.org/product/azot-fiksirashti-bakterii-bulhnova">Булнова</a>- Пробелте</strong><span>&nbsp;</span>- Испания.</p> <p class="text-alignjustify">Вижте и сравнете добивите получени от декар домати оранжерийно производство, отглеждани в<span>&nbsp;</span><strong>4</strong><span>&nbsp;</span>опитни полета както следва:</p> <p class="text-alignjustify"><strong>1)</strong>контрола, отглеждани без торене,</p> <p class="text-alignjustify"><strong>2)</strong><span>&nbsp;</span>Торени с минерални торове,</p> <p class="text-alignjustify"><strong>3)</strong>&nbsp;Торени само с Булнова ,</p> <p class="text-alignjustify"><strong>4)</strong><span>&nbsp;</span>Торени с комбинация от Булнова и 50 % от дозата на минералните торове.</p> <p class="text-alignjustify">Както може да видите и по - долу от отчетените резултати при използване на 1 л на декар ( 4 вегетационни приложения по 250 мл/дка? от<a href="https://amiti.org/product/azot-fiksirashti-bakterii-bulhnova"> Булнова</a> в съчетания с половината от торовата норма на NPK се получават максимални добиви с оптимални характеристики на плода и корените.</p> <p class="text-alignjustify"><a href="https://amiti.org/product/azot-fiksirashti-bakterii-bulhnova"><img src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/bulnowa-opiten-eksperiment-domati.jpg" width="479" height="442" /></a></p> <p class="text-alignjustify">Изводите, които правим в резюме са, че един литър на декар от продукта <a href="https://amiti.org/product/azot-fiksirashti-bakterii-bulhnova">Булнова</a>,въведен 4 пъти през вегетацията на доматите&nbsp; намалява торовите норми наполвина и увеличава значително добивите и качествата на плода.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify">А ето и финалните бонуси , които получавате ако все още се чудите дали&nbsp; точно това е вашия продукт:</p> <ul class="text-alignjustify"> <li>По - висока резистентност на растенията спрями неблагоприятни фактори!</li> <li>По- малко етилен!</li> <li>Безвреден за полезните видове, околната среда и човека.</li> <li>Продукт отговарящ на стандартите на ЕС!</li> </ul> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"><a href="https://amiti.org/category/domati">Още продукти и интересна информация за растителната защита и храненето при доматите!</a></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p></p>

, , , , , , , ,
Сравнение на продукти