Технология и култури

Микоризни гъби: Най-верните приятели на растенията Jun/30/2020

Микоризни гъби: Най-верните приятели на растенията

Микоризата е специфично образование между хифите на някои гъби и корените на висшите растения. Над 95% от висшите растения могат да образуват микориза, а за някои видове микоризата е условие за тяхното съществуване. Появила се веднъж микоризата оказва своето благоприятно въздействие върху растенията през целия им живот.

Микоризата или гъбокорена покрива като с паяжина корените, сраства се с тях като увеличава многократно техния обем и всмукателната им способност. Хифите на микоризата в търсенето на вода и хранителни вещества могат да се отдалечат на стотици метри, а теглото им да достигне стотици килограми и дори тонове.

Благодарение на тази симбиоза между растенията и гъбите засмукващата способност на коренната система се увеличава 75 -100 пъти, пише агри.бг. В резултат чрез коренното хранене растенията получават 10-15 пъти повече хранителни елементи, отколкото получават в нормални условия. Това е седем до осем пъти повече от онова, което растенията могат да получат при най-добрите практики и начини на торене. Микоризата не само осигурява многократно повече хранителни вещества на растенията, но и ги балансира по елементи по най-съвършен начин.

Благодарение на мощните си ферменти гъбокоренът разлага неразтворимите във вода форми на фосфора, калия и азота, но също така и на медта, цинка и другите микроелементи като ги доставя на растението–приемник. Освен необходимите минерали, микоризата доставя и всичко необходимо за развитието на растенията – витамини, ферменти, биостимулатори, хормони и други биологично активни вещества. Абсолютната истина е, че обилното и балансирано хранене има пряко отношение към добивите. Най-важната от практическа гледна точка способност на микоризата е, че доставя необходимата за развитието на растенията вода. Тя действа като мощна водна помпа, прехвърляйки до растението-приемник значителни количества вода, при това от доста големи растояния. И тук не става въпрос за литър-два или за десет литра, а за количества измервани в тонове за един сезон. Ето защо, там където има микориза, растенията никога, никога не изпитват нужда от вода. Това е валидно и за най-засушливите места.

В процесите на преваряване на хранителните елементи гъбите отделят не само ферменти, но и различни токсини, които блокират развитието на редица почвени патогени като питиум, фитофтора, фузариум и т.н. обеззаразявайки почвите. Особеност на микоризата е, че тя може да пусне отклонения и да свърже в една обща комуникационна мрежа няколко растения, създавайки изключително сложен механизъм. Този механизъм има пряко отношение към към генеричните функции на растенията. Гъбите също имат полза от симбиозата си с растенията, тъй като по този начин си осигуряват наготово необходимите им за развитието въглеводороди. Благодарение на микоризата ние можем да постигнем:

Увеличаване на приема на хранителни вещества и вода от растенията.

По-ранен и едновременен цъфтеж, следователно и по-добри добиви.

Намаляване на потребността от поливане и използването на торове

Увеличаване устойчивостта на растенията към различните видове стрес (засушаване, горещини, неравномерно разпределение на валежите, появата на вредители и болести, пресаждане и др.)

Блокиране развитието на някои патогенни микроорганизми, нанасящи значителни вреди на реколтата.

Микоризата се свързва с почти всички културни растения в овощарството, зеленчукопроизводството, лозарството, озеленяването, лесовъдството и при полските култури.

В богатата гама на Амитица можете да откриете висококачествените продукти от серията ЕКОпроп:

- ЕКОпроп

- ЕКОпроп NX /специално разработен продукт срещу нематода/

- ЕКОпроп 3S

- ЕКОпроп 4G

- ЕКОпроп Зърнени култури

При последните често се повдига въпроса за икономическата ефективност от изкуственото внасяне на микоризни гъби. Тъй като в природата микоризната симбиоза е спонтанно възникваща връзка, поставя се въпроса защо е необходимо да се заразяват растенията с микоризни гъби по изкуствен начин? Няма ли това да стане от само себе си? За съжаление интензивнната обработка на земята, нарастващото използване на пестициди, производството на стерилен посадъчен материал силно е намалило броя на живеещите в почвата микоризни гъбички, поради което е необходимо техния брой да се възстановява. И макар, че с микоризата няма да можем да прекратим напълно използването на химическите торове, то те могат да бъдат намалени значително. Ако вземем предвид непрекъснато растящите цени на торовете и ограниченията налагани при употребата на нитрати и пестициди, тогава използването на микоризата става повече от желателно.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новини

Новини

Микоризни гъби: Най-верните приятели на растенията

Микоризни гъби: Най-верните приятели на растенията

Микоризата е специфично образование между хифите на някои гъби и корените на висшите растения. Над 95% от висшите растения могат да образуват микориза, а з Микоризата е специфично образование между хифите на някои гъби и корените на висшите растения. Над 95% от висшите растения могат да образуват микориза, а з 2020-06-30T16:10:32+03:00 Микоризни гъби: Най-верните приятели на растенията

<p>Микоризата е специфично образование между хифите на някои гъби и корените на висшите растения. Над 95% от висшите растения могат да образуват микориза, а за някои видове микоризата е условие за тяхното съществуване. Появила се веднъж микоризата оказва своето благоприятно въздействие върху растенията през целия им живот.</p> <p><iframe width="560" height="314" src="//www.youtube.com/embed/JBsX1VX9vBg" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Микоризата или гъбокорена покрива като с паяжина корените, сраства се с тях като увеличава многократно техния обем и всмукателната им способност. Хифите на микоризата в търсенето на вода и хранителни вещества могат да се отдалечат на стотици метри, а теглото им да достигне стотици килограми и дори тонове.</p> <p>Благодарение на тази симбиоза между растенията и гъбите засмукващата способност на коренната система се увеличава 75 -100 пъти, пише агри.бг. В резултат чрез коренното хранене растенията получават 10-15 пъти повече хранителни елементи, отколкото получават в нормални условия. Това е седем до осем пъти повече от онова, което растенията могат да получат при най-добрите практики и начини на торене. Микоризата не само осигурява многократно повече хранителни вещества на растенията, но и ги балансира по елементи по най-съвършен начин.</p> <p>Благодарение на мощните си ферменти гъбокоренът разлага неразтворимите във вода форми на фосфора, калия и азота, но също така и на медта, цинка и другите микроелементи като ги доставя на растението&ndash;приемник. Освен необходимите минерали, микоризата доставя и всичко необходимо за развитието на растенията &ndash; витамини, ферменти, биостимулатори, хормони и други биологично активни вещества. Абсолютната истина е, че обилното и балансирано хранене има пряко отношение към добивите. Най-важната от практическа гледна точка способност на микоризата е, че доставя необходимата за развитието на растенията вода. Тя действа като мощна водна помпа, прехвърляйки до растението-приемник значителни количества вода, при това от доста големи растояния. И тук не става въпрос за литър-два или за десет литра, а за количества измервани в тонове за един сезон. Ето защо, там където има микориза, растенията никога, никога не изпитват нужда от вода. Това е валидно и за най-засушливите места.</p> <p><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/mycorrhizal-fungi_-trials-all_-files_page_5.jpg" /></p> <p>В процесите на преваряване на хранителните елементи гъбите отделят не само ферменти, но и различни токсини, които блокират развитието на редица почвени патогени като питиум, фитофтора, фузариум и т.н. обеззаразявайки почвите. Особеност на микоризата е, че тя може да пусне отклонения и да свърже в една обща комуникационна мрежа няколко растения, създавайки изключително сложен механизъм. Този механизъм има пряко отношение към към генеричните функции на растенията. Гъбите също имат полза от симбиозата си с растенията, тъй като по този начин си осигуряват наготово необходимите им за развитието въглеводороди. Благодарение на микоризата ние можем да постигнем:</p> <p>Увеличаване на приема на хранителни вещества и вода от растенията.</p> <p>По-ранен и едновременен цъфтеж, следователно и по-добри добиви.</p> <p>Намаляване на потребността от поливане и използването на торове</p> <p>Увеличаване устойчивостта на растенията към различните видове стрес (засушаване, горещини, неравномерно разпределение на валежите, появата на вредители и болести, пресаждане и др.)</p> <p>Блокиране развитието на някои патогенни микроорганизми, нанасящи значителни вреди на реколтата.</p> <p>Микоризата се свързва с почти всички културни растения в овощарството, зеленчукопроизводството, лозарството, озеленяването, лесовъдството и при полските култури.</p> <p>В богатата гама на Амитица можете да откриете висококачествените продукти от серията ЕКОпроп: <br /> <br /> <strong>- <a href="https://amiti.org/product/ekoprop" target="_blank" rel="noopener">ЕКОпроп</a></strong></p> <p><strong>- <a href="https://amiti.org/product/ekoprop-nx" target="_blank" rel="noopener">ЕКОпроп </a></strong><strong><a href="https://amiti.org/product/ekoprop-nx" target="_blank" rel="noopener">NX</a> /специално разработен продукт срещу нематода/</strong></p> <p><strong>- <a href="https://amiti.org/product/ekoprop-3s" target="_blank" rel="noopener">ЕКОпроп </a></strong><a href="https://amiti.org/product/ekoprop-3s" target="_blank" rel="noopener"><strong>3S</strong></a></p> <p><strong>- <a href="https://amiti.org/product/ekoprop-4g" target="_blank" rel="noopener">ЕКОпроп 4</a></strong><a href="https://amiti.org/product/ekoprop-4g" target="_blank" rel="noopener"><strong>G </strong></a></p> <p><strong>- <a href="https://amiti.org/product/ekoprop-zarneni-kulturi" target="_blank" rel="noopener">ЕКОпроп Зърнени култури </a></strong></p> <p>При последните често се повдига въпроса за икономическата ефективност от изкуственото внасяне на микоризни гъби. Тъй като в природата микоризната симбиоза е спонтанно възникваща връзка, поставя се въпроса защо е необходимо да се заразяват растенията с микоризни гъби по изкуствен начин? Няма ли това да стане от само себе си? За съжаление интензивнната обработка на земята, нарастващото използване на пестициди, производството на стерилен посадъчен материал силно е намалило броя на живеещите в почвата микоризни гъбички, поради което е необходимо техния брой да се възстановява. И макар, че с микоризата няма да можем да прекратим напълно използването на химическите торове, то те могат да бъдат намалени значително. Ако вземем предвид непрекъснато растящите цени на торовете и ограниченията налагани при употребата на нитрати и пестициди, тогава използването на микоризата става повече от желателно.</p> <p></p>

, , ,
Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки