Курацио , един фунгицид, множество решения за лозарите.

16.02.2023 13:28:58

Курацио , един фунгицид, множество решения за лозарите.

Добра новина за нас и за всички гроздопроизводители. Във връзка с предложението на Националното сдружение на българските лозари (НСБЛ) със заопвед N РД 11-302, от 13 февруари тази година беше разширено разрешителното за  обхвата на действие на фунгицида Курацио. В помощ на лозаропроизводителите Курацио вече е разрешен за контрол на цели  четири устойчиви вредители при лозата - Екскориоза (Phomopsis viticola), Антракноза (Gloesporium ampelophagum), Черно гниене(Guignardia bidwelii) и брашнеста мана( Uncinula necator).

Тряба да знаете, че всяко зимно пръскане, извършено в лозето непосредствено преди набъбване на пъпките, носи своята доза гаранция срещу заразите, които първи заплашват лозите. Добре е то да изпревари развитието на всички запазени под кората в леторастите патогени. Именно такава опасност за лозите крие развитието на Екскориозата в началните етапи на вегетацията на лозата.

Курацио (Калциев полисулфид), може да се използва както при винени така и десертни лози в стадий BBCH 00-08 (Зимен покой) в доза 2 л/дка, насочено пръскане към основата , стъблото и плодните пръчки на лозите. Това със сигурност е страхотна новина за всички лозари, тъй като само с един фунгицид могат да решат проблемите с редица патогени. 

Aлкалната реакция на „Курацио“ причинява хидролиза на липидите в клетките на гъбните патогени и по този начин улеснява проникването на активния компонент калциев полисулфид през клетъчната стена. След като проникне в клетката, активната съставка възпрепятства нормалния метаболизъм и пречи на цикъла на лимонената киселина. Този ефект се причинява не само от активната съставка, но и от нейната метаболитна  сяра, която е добре известен и ефективен фунгицид. Още за действието на този ефективен фунгицид прочетете тук!

Още една добра новина е , че съвсем скоро очакваме да бъде разписана и заповедта за зимно подпомагане на лозаропроиводителите, което ще включва и използването на фунгицида Курацио. Както знаете лозята бяха най- ощетената култура в сравнение с другите трайни насаждения.

Именно това и ниските изкупни цени, които често не могат да покрият разходите на производителите, доведе до липсата на мотивация на стопанствата отглеждащи лозя и значително намаляване на темповете на развитие на тази култура у нас. Надяваме се новите промени да окажат положително влияние в лозопроизводството.
Нашите експерти от фирма Амитица са на разположение за всякаквки възникнали въпроси, както и за изгорявне на целогодишни стратегии за отглеждане на лозя. 

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новини

Новини

Курацио , един фунгицид, множество решения за лозарите.

Курацио , един фунгицид, множество решения за лозарите.

Добра новина за нас и за всички гроздопроизводители. Във връзка с предложението на Националното сдружение на българските лозари (НСБЛ) със заопвед N РД 11- Добра новина за нас и за всички гроздопроизводители. Във връзка с предложението на Националното сдружение на българските лозари (НСБЛ) със заопвед N РД 11- 2023-02-16T13:28:59+02:00 Курацио , един фунгицид, множество решения за лозарите.

<p class="text-alignjustify">Добра новина за нас и за всички гроздопроизводители. Във връзка с предложението на Националното сдружение на българските лозари (НСБЛ) със заопвед N РД 11-302, от 13 февруари тази година беше разширено разрешителното за&nbsp; обхвата на действие на фунгицида Курацио. В помощ на лозаропроизводителите Курацио вече е разрешен за контрол на цели&nbsp; четири устойчиви вредители при лозата - Екскориоза (<em>Phomopsis viticola</em>), Антракноза (<em>Gloesporium ampelophagum</em>), Черно гниене(<em>Guignardia bidwelii</em>) и брашнеста мана(<em> Uncinula necator</em>).</p> <p class="text-alignjustify">Тряба да знаете, че всяко зимно пръскане, извършено в лозето непосредствено преди набъбване на пъпките, носи своята доза гаранция срещу заразите, които първи заплашват лозите. Добре е то да изпревари развитието на всички запазени под кората в леторастите патогени. Именно такава опасност за лозите крие развитието на Екскориозата в началните етапи на вегетацията на лозата.</p> <div class="text-alignjustify"> <div class="ap apos2"> <div id="adoceanvbbgnegnexeiqt " name="adoceanvbbgnegnexeiqt"></div> <div id="rtbtest-ntnefmnhoootntsonpfksjnv"> <div id="gfp-ao-8445936843693912" data-google-query-id="CIuO1q7vmf0CFVH-uwgd4RMAbA"></div> </div> </div> </div> <p class="text-alignjustify"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/fungicid-razresen-za-brasnesta-mana-po-lozata-63ee0a2bf092d.jpg" /></p> <p class="text-alignjustify">Курацио (Калциев полисулфид), може да се използва както при винени така и десертни лози в стадий BBCH 00-08 (Зимен покой) в доза 2 л/дка, насочено пръскане към основата , стъблото и плодните пръчки на лозите. Това със сигурност е страхотна новина за всички лозари, тъй като само с един фунгицид могат да решат проблемите с редица патогени.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify"><b>A</b>лкалната реакция на &bdquo;Курацио&ldquo; причинява хидролиза на липидите в клетките на гъбните патогени и по този начин улеснява проникването на активния компонент калциев полисулфид през клетъчната стена. След като проникне в клетката, активната съставка възпрепятства нормалния метаболизъм и пречи на цикъла на лимонената киселина. Този ефект се причинява не само от активната съставка, но и от нейната метаболитна&nbsp; сяра, която е добре известен и ефективен фунгицид. Още за действието на този ефективен фунгицид прочетете <span style="font-size: 14pt;"><strong><a href="https://amiti.org/product/kuracio-fungicid">тук</a></strong></span>!</p> <p class="text-alignjustify">Още една добра новина е , че съвсем скоро очакваме да бъде разписана и заповедта за зимно подпомагане на лозаропроиводителите, което ще включва и използването на фунгицида Курацио. Както знаете лозята бяха най- ощетената култура в сравнение с другите трайни насаждения.</p> <div class="t m1 xc h3 y4d ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws1 text-alignjustify">Именно това и <span class="_ _1"></span>ниските <span class="_ _1"></span>изкупни цени, които <span class="_ _1"></span>често не <span class="_ _1"></span>могат да <span class="_ _1"></span>покрият разходите на <span class="_ _1"></span>производителите, доведе до липсата на&nbsp;<span class="_ _1"></span>мотивация <span class="_ _4"></span>на <span class="_ _1"></span>стопанствата <span class="_ _1"></span>отглеждащи <span class="_ _1"></span>лозя и значително намаляване на темповете на развитие на тази култура у нас. Надяваме се новите промени да окажат положително влияние в лозопроизводството.</div> <div class="t m1 xc h3 y4d ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws1 text-alignjustify">Нашите експерти от фирма Амитица са на разположение за всякаквки възникнали въпроси, както и за изгорявне на целогодишни стратегии за отглеждане на лозя.&nbsp;</div> <div class="t m1 xc h3 y4d ff1 fs1 fc0 sc0 ls0 ws1 text-aligncenter"><span style="font-size: 12pt;"><strong><a href="https://amiti.org/page/agronom?fbclid=IwAR2KyF-IeTtVd7OtLyjoYnveT-iS2CmqP3ZIBJboIqoraCkCUZK0nZDccME">Не се колебайте да се свържете с нас!</a></strong></span></div>

, , , , , , , , ,
Сравнение на продукти