Технология и култури

Граундфикс- научно постижение в биотехнологиите 19.05.2022 18:31:44

Граундфикс- научно постижение в биотехнологиите

Торенето е един от най-скъпите елементи в селскостопанста верига. Ето защо опитни агрономи препоръчват да оптимизираме храненето на културите възможно най-добре. В системата за подхранване на растенията вече е престъпление да бъдат пренебрегвани микробиологичните препарати, които повишават плодородието на почвата чрез рационално използване на естествения им потенциал.  Те активират положителни почвено-биологични процеси, оптимизират  кореновото хранене и това на почвата,  и служат за възстановяване на почвената микрофлора. Освен това биологичните продукти за растителна защита са доказали своята рентабилност.

Микробиолози от украинската компания BTU-CENTER създадоха полинутриентен почвен тор, наречен- ГРАУНДФИКС, който вече е и на нашия пазар. Този препарат мобилизира фосфора и калия от неразтворимите почвени съединения, фиксира азота и го прехвърля в достъпна за растенията форма като така повишава ефективността на минералните торове. Това се постига чрез активността на комплекс от микроорганизми, които са част от формулата на препарата, като Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chorococcum, Enterobacter и Paenibacillus polymyxa (общо жизнеспособни клетки 0,5–1,5 x 109 CFU/cm3). Освен това ГРАУНДФИКС съдържа витамини, фитохормони, аминокиселини и други физиологично активни вещества.

През 2019 г. бяха проведени редица проучвания за получаване на обективни данни за ефективността на ГРАУНДФИКС в комбинация с различни минерални торове. Те бяха проведени във Виницкия национален аграрен университет върху култури от слънчоглед, царевица и соя. Сеитбата на царевичен хибрид P 8409 (семена Brevant™) е извършена на 24.05.2019 г., сорт соя Мадисън – на 29.04.2019 г., а NC Condi, слънчогледов хибрид – на 21.05.2019г.

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ КУЛТУРИТЕ ЦАРЕВИЦА

Диаграмата по-долу показва как ГРАУНДФИКС PK-мобилизатор подобрява храненето на растенията и повишава добива на слънчоглед при всички варианти на торене.

—Пълната доза минерални торове (NPK 100%), която е N90P90K90, в комбинация с ГРАУНДФИКС в доза 300 и 500 мл/дка повишава добива на царевица с 65-232кг/дка спрямо контролата (само минерални торове ).

— Намалена доза (с 30%) минерални торове (70% NPK) в комбинация с ГРАУНДФИКС в доза от 300 мл/дка и 500 мл/дкa осигурява увеличение на добива с 123 и 145 кг/дка, или с 10,6 и 12,5 % в сравнение с контролата (100% NPK).

— Прилагането на ГРАУНДФИКС самостоятелно в доза 500 и 800 мл/дка без минерални торове осигурява добив от 956 и 995 кг/дка.


Така, след анализ на ефекта на минералните торове върху добива от царевица, се установи, че ГРАУНДФИКС в доза от 500 мл/дка повишава ефективността на пълна доза минерални торове с 20%. Резултатите от 2019 г. потвърждават аналогичните данни, получени в тази институция през 2018 г. относно ефективността на минералните торове в комбинация с ГРАУНДФИКС PK-мобилизатор.

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ СОЕВИТЕ КУЛТУРИ


След анализ на данните можем да видим, че тенденцията за повишаване на добивите на соя след прилагане на ГРАУНДФИКС е подобна на тази при царевицата.

— Използването на ГРАУНДФИКС самостоятелно в доза 500 мл/дкa без минерални торове осигурява добив на соя от 301 кг/дка, а в доза от 800мл/дка - 314 кг/дкa. При варианта, при който се внасят минерални торове в размер на N30P60K60 без добавяне на ГРАУНДФИКС, добивът на соя е 324 кг/дкa. Както виждаме от резултатите от проучването, ГРАУНДФИКС в доза от 800 мл/дкa е почти толкова ефективен върху соята, колкото пълната доза минерални торове.

—Употребата на GROUNDFIX в доза от 300 и 500 мл/дкa в комбинация с пълна доза минерални торове повишава добивите с 41кг и 68 кг/дка, в сравнение с минералните торове, които се прилагат самостоятелно.

- При 30% намаление на дозата на торове и добавяне на GROUNDFIX в доза 300 и 500мл/дка, добивът от културата е по- висок с 21 и 5 кг/дкa.

След анализ на повишаването на добива във варианта с прилагане на пълна доза минерални торове в комбинация с биотор ГРАУНДФИКС в доза 500 мл/дка е установено повишаване на ефективността на торовете с 21% поради прилагането на микробиалния препарат.


ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕКОЛTАТА НА СЛЪНЧОГЛЕД


Ефектът на минералните торове в комбинация с ГРАУНДФИКС е изследван и върху реколтата от слънчоглед. Резултатите показаха, че ГРАУНДФИКС повишава добива на слънчоглед при всички варианти на торене. Подобен резултат е постигнат за предишни култури.

—Във варианта, при който се използват само минерални торове, добивът на слънчоглед е 387 кг/дкa, а при използване самоГРАУНДФИКС в доза 800мл/дка - 385 кг/дкa. Тоест в този случай ГРАУНДФИКС  в доза от 800 мл/дкa може да се счита за толкова ефективен, колкото минералните торове в доза N60P60K60. Трябва да се отбележи, че такава ефективност е постигната с високо ниво на плодородие на почвата.

—Използването на ГРАУНДФИКС в доза 300 и 500 мл/дкa в комбинация с пълна доза на минерални торове  допринесе за повишаване на добива с 46 и 54 кг/дкa спрямо контрола, а при доза 30% по -ниска от обичайната , респективно с 22 до 29 кг/дка!

Изводи:

Изследванията потвърждават научните данни за положителния ефект на почвения тор ГРАУНДФИКС върху добивите на културите. Прилагането на ГРАУНДФИКС в доза 300–500 мл/дка се счита за ресурсоспестяващ елемент на агротехнологията за отглеждане на слънчоглед и царевица за семена. Агрономическата му ефективност се изразява в повишаване на добивите, а икономическата му ефективност се отразява в намаляване на оперативните разходи.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новини

Новини

Граундфикс- научно постижение в биотехнологиите

Граундфикс- научно пробив в биотехнологиите

Торенето е един от най-скъпите елементи е селскостопанста верига. Ето защо опитни агрономи препоръчват да оптимизираме храненето на културите възможно най- Торенето е един от най-скъпите елементи е селскостопанста верига. Ето защо опитни агрономи препоръчват да оптимизираме храненето на културите възможно най- 2022-05-19T18:38:44+03:00 Граундфикс- научно постижение в биотехнологиите

<p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Т</strong></span>оренето е един от най-скъпите елементи в селскостопанста верига. Ето защо опитни агрономи препоръчват да оптимизираме храненето на културите възможно най-добре. В системата за подхранване на растенията вече е престъпление да бъдат пренебрегвани микробиологичните препарати, които повишават плодородието на почвата чрез рационално използване на естествения им потенциал.&nbsp; Те активират положителни почвено-биологични процеси, оптимизират&nbsp; кореновото хранене и това на почвата,&nbsp; и служат за възстановяване на почвената микрофлора. Освен това биологичните продукти за растителна защита са доказали своята рентабилност.</p> <p class="text-alignjustify">Микробиолози от украинската компания BTU-CENTER създадоха полинутриентен почвен тор, наречен- <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a>, който вече е и на нашия пазар. Този препарат мобилизира фосфора и калия от неразтворимите почвени съединения, фиксира азота и го прехвърля в достъпна за растенията форма като така повишава ефективността на минералните торове. Това се постига чрез активността на комплекс от микроорганизми, които са част от формулата на препарата, като<em> Bacillus subtilis</em>, <em>Bacillus megaterium</em> var. <em>phosphaticum</em>, <em>Azotobacter chorococcum</em>, <em>Enterobacter</em> и <em>Paenibacillus polymyxa</em> (общо жизнеспособни клетки 0,5&ndash;1,5 x 109 CFU/cm3). Освен това <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> съдържа витамини, фитохормони, аминокиселини и други физиологично активни вещества.</p> <p class="text-alignjustify">През 2019 г. бяха проведени редица проучвания за получаване на обективни данни за ефективността на <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в комбинация с различни минерални торове. Те бяха проведени във Виницкия национален аграрен университет върху култури от слънчоглед, царевица и соя. Сеитбата на царевичен хибрид P 8409 (семена Brevant&trade;) е извършена на 24.05.2019 г., сорт соя Мадисън &ndash; на 29.04.2019 г., а NC Condi, слънчогледов хибрид &ndash; на 21.05.2019г.</p> <p class="text-alignjustify"><span style="text-decoration: underline;"><strong>ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ КУЛТУРИТЕ ЦАРЕВИЦА</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/graundfiks-62865ea637564.jpg" /></strong></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Диаграмата по-долу показва как <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> PK-мобилизатор подобрява храненето на растенията и повишава добива на слънчоглед при всички варианти на торене.</p> <p class="text-alignjustify">&mdash;Пълната доза минерални торове (NPK 100%), която е N90P90K90, в комбинация с <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза 300 и 500 мл/дка повишава добива на царевица с 65-232кг/дка спрямо контролата (само минерални торове ).</p> <p class="text-alignjustify">&mdash; Намалена доза (с 30%) минерални торове (70% NPK) в комбинация с <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза от 300 мл/дка и 500 мл/дкa осигурява увеличение на добива с 123 и 145 кг/дка, или с 10,6 и 12,5 % в сравнение с контролата (100% NPK).</p> <p class="text-alignjustify">&mdash; Прилагането на <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> самостоятелно в доза 500 и 800 мл/дка без минерални торове осигурява добив от 956 и 995 кг/дка.</p> <p class="text-alignjustify"><br />Така, след анализ на ефекта на минералните торове върху добива от царевица, се установи, че <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза от 500 мл/дка повишава ефективността на пълна доза минерални торове с 20%. Резултатите от 2019 г. потвърждават аналогичните данни, получени в тази институция през 2018 г. относно ефективността на минералните торове в комбинация с <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a>&nbsp;PK-мобилизатор.</p> <p class="text-alignjustify"><span style="text-decoration: underline;"><strong>ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ СОЕВИТЕ КУЛТУРИ</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/graundfiks-62865e8218c7d.jpg" /><br />След анализ на данните можем да видим, че тенденцията за повишаване на добивите на соя след прилагане на <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> е подобна на тази при царевицата.</p> <p class="text-alignjustify">&mdash; Използването на <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> самостоятелно в доза 500 мл/дкa без минерални торове осигурява добив на соя от 301 кг/дка, а в доза от 800мл/дка - 314 кг/дкa. При варианта, при който се внасят минерални торове в размер на N30P60K60 без добавяне на <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a>, добивът на соя е 324 кг/дкa. Както виждаме от резултатите от проучването, <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза от 800 мл/дкa е почти толкова ефективен върху соята, колкото пълната доза минерални торове.</p> <p class="text-alignjustify">&mdash;Употребата на GROUNDFIX в доза от 300 и 500 мл/дкa в комбинация с пълна доза минерални торове повишава добивите с 41кг и 68 кг/дка, в сравнение с минералните торове, които се прилагат самостоятелно.</p> <p class="text-alignjustify">- При 30% намаление на дозата на торове и добавяне на GROUNDFIX в доза 300 и 500мл/дка, добивът от културата е по- висок с 21 и 5 кг/дкa.</p> <p class="text-alignjustify">След анализ на повишаването на добива във варианта с прилагане на пълна доза минерални торове в комбинация с биотор <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза 500 мл/дка е установено повишаване на ефективността на торовете с 21% поради прилагането на микробиалния препарат.</p> <p class="text-alignjustify"><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕКОЛTАТА НА СЛЪНЧОГЛЕД</strong></span></p> <p class="text-alignjustify"><strong><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/graundfiks.jpg" /></strong></p> <p class="text-alignjustify"><br />Ефектът на минералните торове в комбинация с <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> е изследван и върху реколтата от слънчоглед. Резултатите показаха, че <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> повишава добива на слънчоглед при всички варианти на торене. Подобен резултат е постигнат за предишни култури.</p> <p class="text-alignjustify">&mdash;Във варианта, при който се използват само минерални торове, добивът на слънчоглед е 387 кг/дкa, а при използване само<a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза 800мл/дка - 385 кг/дкa. Тоест в този случай <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a>&nbsp; в доза от 800 мл/дкa може да се счита за толкова ефективен, колкото минералните торове в доза N60P60K60. Трябва да се отбележи, че такава ефективност е постигната с високо ниво на плодородие на почвата.</p> <p class="text-alignjustify">&mdash;Използването на <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза 300 и 500 мл/дкa в комбинация с пълна доза на минерални торове&nbsp; допринесе за повишаване на добива с 46 и 54 кг/дкa спрямо контрола, а при доза&nbsp;30% по -ниска от обичайната , респективно с 22 до 29 кг/дка!</p> <p class="text-alignjustify"><strong>Изводи:</strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong><span> </span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="bg" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="1" data-number-of-phrases="5" jscontroller="Zl5N8" jsdata="uqLsIf;_;$47" jsmodel="SsMkhd"><span class="Q4iAWc" jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Изследванията потвърждават научните данни за положителния ефект на почвения тор <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> върху добивите на културите.</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="bg" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="2" data-number-of-phrases="5" jscontroller="Zl5N8" jsdata="uqLsIf;_;$48" jsmodel="SsMkhd"><span class="Q4iAWc" jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">&nbsp;</span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="bg" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="3" data-number-of-phrases="5" jscontroller="Zl5N8" jsdata="uqLsIf;_;$49" jsmodel="SsMkhd"><span class="Q4iAWc" jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Прилагането на <a href="https://amiti.org/product/graundfiks">ГРАУНДФИКС</a> в доза 300&ndash;500 мл/дка се счита за ресурсоспестяващ елемент на агротехнологията за отглеждане на слънчоглед и царевица за семена.</span></span><span> </span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="bg" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="4" data-number-of-phrases="5" jscontroller="Zl5N8" jsdata="uqLsIf;_;$50" jsmodel="SsMkhd"><span class="Q4iAWc" jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb">Агрономическата му ефективност се изразява в повишаване на добивите, а икономическата му ефективност се отразява в намаляване на оперативните разходи.</span></span></strong></p> <p class="text-alignjustify"><a href="https://amiti.org/product/graundfiks"><strong><span jsaction="agoMJf:PFBcW;usxOmf:aWLT7;jhKsnd:P7O7bd,F8DmGf;Q4AGo:Gm7gYd,qAKMYb;uFUCPb:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;f56efd:dJXsye;EnoYf:KNzws,ZJsZZ,JgVSJc;zdMJQc:cCQNKb,ZJsZZ,zchEXc;Ytrrj:JJDvdc;tNR8yc:GeFvjb;oFN6Ye:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="bg" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="4" data-number-of-phrases="5" jscontroller="Zl5N8" jsdata="uqLsIf;_;$50" jsmodel="SsMkhd"><span class="Q4iAWc" jsaction="click:qtZ4nf,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:qtZ4nf,c2aHje" jsname="W297wb"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/graundfiks-podobritel-na-pochvata-copy.jpg" /></span></span></strong></a></p>

, , ,
Сравнение на продукти