Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

04.03.2023 08:03:29

Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen

Какво е Натуралис с а.в. Beauveria bassiana

E гъба, която често се среща в почвите по целия свят. Известен е със способността си да заразява и убива различни насекоми, включително бръмбари, молци и мухи. B. bassiana се счита за естествен биологичен контролен агент, тъй като може да се използва като екологична алтернатива на химическите инсектициди в селското и горското стопанство.

Спорите на B. bassiana се прикрепят към кутикулата на насекомото и след това проникват през екзоскелета, карайки насекомото да стане слабо и в крайна сметка да умре. След това гъбата расте вътре в насекомото, поглъщайки го отвътре навън. След като насекомото бъде напълно погълнато, гъбата ще израсне извън тялото и ще произведе повече спори, които могат да заразят други насекоми.

B. bassiana е широко проучен за потенциалната му употреба при биологичен контрол и се счита за безопасен за употреба при хора и животни. Използва се и като биопестицид в търговския продукт Натуралис.

Натуралис безопасен ли е за пчели?

Проучванията показват, че Beauveria bassiana не е токсичен за пчелите, когато се прилага в препоръчителните дози и честоти. Въпреки това е важно да се избягва директен контакт с пчелите по време на прилагане, както и да се избягва пръскането по време на пиковите периоди на хранене, когато пчелите са най-активни. Освен това е важно да се използват само формулировки на Beauveria bassiana, които са специално етикетирани и разрешени за употреба около пчели и други полезни насекоми, а не домашни формулировки, където реално не се знае какво има вътре. 

Като цяло, когато се използва отговорно, Натуралис е безопасен и ефективен начин за контрол на насекоми вредители, като същевременно минимизира вредата за пчелите и други нецелеви организми.

Натуралис вреди ли на дъждовните червеи?

Натуралис е естествено срещаща се гъба, която може да се използва като биопестицид за контрол на насекоми вредители. Въпреки че е ефективен срещу насекоми, обикновено се счита за безопасен за земните червеи.

Една от причините за това е, че Beauveria bassiana е специфичен за насекомите патоген, което означава, че е еволюирал да заразява и убива насекоми, но не и други организми като земните червеи. Насекомите и земните червеи имат различна физиология и имунна система, така че гъбата е в състояние избирателно да се насочва към насекоми, без да наранява земните червеи.

В допълнение, Beauveria bassiana е почвена гъба, което означава, че естествено се среща в почвени среди, където има дъждовни червеи. Дъждовните червеи са еволюирали, за да съществуват съвместно с този и други почвени организми и са в състояние да понасят ниски нива на Beauveria bassiana, без да бъдат наранени.

Важно е обаче да се отбележи, че всеки пестицид, включително биопестициди като Beauveria bassiana, трябва да се използва в съответствие с указанията на етикета и с оглед на околната среда и нецелевите организми. Докато Beauveria bassiana обикновено се счита за безопасна за земните червеи, все пак е важно да се използва отговорно и разумно, за да се минимизират всички потенциални отрицателни въздействия.

Натуралис и кълняемостта на семената?

Не засяга покълването на семената, тъй като не е растителен патоген. Въпреки това, използването на Beauveria bassiana като агент за биоконтрол може да създаде впечатление че влияе на покълването на семената, ако насекомото вредител се храни със семената или растиетелният кълн което ще доведе до ниска кълнямост, но не от Натуралиса, а от повредите на насекомото вредител. 

Как Натуралис действа на кълняемостта на семената от царевица?

Един потенциален сценарий е, че ако B. bassiana се приложи върху почвата или културите, това може потенциално да промени почвената микрофлора. Освен това е известно, че B. bassiana има някои противогъбични свойства, така че е възможно да инхибира растежа на други гъбички в почвата.

Обикновено се счита, че гъбата е безопасна за използване в селскостопански условия и е малко вероятно да има значително отрицателно въздействие върху растежа или развитието на растенията. Въпреки това, ако имате специфични притеснения относно използването на B. bassiana във вашите култури или градина, е най-добре да се консултирате с нас или друг достоверен източник.

Кое е по добре да се използва Натуралис или неоникотиноидите? 

Натуралис се използва за контрол на насекоми вредители в селското стопанство. Смята се за екологично чист вариант, тъй като е естествен метод за контрол, който не оставя вредни остатъци в околната среда или не уврежда нецелевите организми. Ефективността му обаче може да варира в зависимост от вредителя, плътоста и условията, при които се прилага. За това ние ще се радваме да посделим нашата екпертиза. 

Неоникотиноидите, от друга страна, са вид инсектициди, които са широко използвани в селското стопанство за контрол на различни насекоми вредители. Докато неоникотиноидите са ефективни при унищожаването на вредители, те са свързани с отрицателни въздействия върху нецелеви организми, включително опрашители като пчелите. Те могат да се задържат в околната среда дълго време и да се натрупват в почвата и водата, което може да има дългосрочни ефекти върху екосистемите.

Като цяло се препоръчва да се използват нехимични методи за контрол, като Натуралис, преди да се прибегне до химически пестициди като неоникотиноиди. Това спомага за минимизиране на отрицателните въздействия върху околната среда и нецелевите организми. Въпреки това, изборът на метод за контрол в крайна сметка зависи от конкретния вредител, културата и условията на ситуацията. Важно е внимателно да обмислите всички налични опции и техните потенциални въздействия, преди да вземете решение. Неоникотиноидите са забранени за използване в България. 

За колко време Натуралис убива насекомите - вредители

Скоростта, с която спорите на Beauveria убиват своя гостоприемник, зависи от температурата. Пример при  20С ларви на телен червей за 3-5 дни. При полеви условия в почвата може да са необходими 7 до 10 дни, за да се убият ларвите. Продуктите от Beauveria не трябва да се смесват в резервоар с фунгициди.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Насекоми - Неприятели

Насекоми - Неприятели

Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

Натуралис безопасен ли е за пчели? Вреди ли на дъждовните червеи? Има ли ефект при кълняемостта на семената? Кълняемостта при царевица? Натуралис безопасен ли е за пчели? Вреди ли на дъждовните червеи? Има ли ефект при кълняемостта на семената? Кълняемостта при царевица? 2023-03-08T08:04:39+02:00 Често задавани въпроси за Beauveria bassiana, Натуралис

<h2 class="text-aligncenter"><a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen</a></h2> <h2 class="text-aligncenter">Какво е Натуралис с а.в.&nbsp;Beauveria bassiana</h2> <p></p> <p class="text-alignjustify">E гъба, която често се среща в почвите по целия свят. Известен е със способността си да заразява и убива различни насекоми, включително бръмбари, молци и мухи. B. bassiana се счита за естествен биологичен контролен агент, тъй като може да се използва като екологична алтернатива на химическите инсектициди в селското и горското стопанство.</p> <p>Спорите на B. bassiana се прикрепят към кутикулата на насекомото и след това проникват през екзоскелета, карайки насекомото да стане слабо и в крайна сметка да умре. След това гъбата расте вътре в насекомото, поглъщайки го отвътре навън. След като насекомото бъде напълно погълнато, гъбата ще израсне извън тялото и ще произведе повече спори, които могат да заразят други насекоми.</p> <p>B. bassiana е широко проучен за потенциалната му употреба при биологичен контрол и се счита за безопасен за употреба при хора и животни. Използва се и като биопестицид в търговския продукт Натуралис.</p> <h2 class="text-aligncenter"></h2> <h2 class="text-aligncenter">Натуралис безопасен ли е за пчели?</h2> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Проучванията показват, че Beauveria bassiana не е токсичен за пчелите, когато се прилага в препоръчителните дози и честоти. Въпреки това е важно да се избягва директен контакт с пчелите по време на прилагане, както и да се избягва пръскането по време на пиковите периоди на хранене, когато пчелите са най-активни. Освен това е важно да се използват само формулировки на Beauveria bassiana, които са специално етикетирани и разрешени за употреба около пчели и други полезни насекоми, а не домашни формулировки, където реално не се знае какво има вътре.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify">Като цяло, когато се използва отговорно, <a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen">Натуралис</a> е безопасен и ефективен начин за контрол на насекоми вредители, като същевременно минимизира вредата за пчелите и други нецелеви организми.</p> <p class="text-alignjustify"><a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/-6239cbefc1b23.jpg" /></a></p> <p></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"></p> <h2 class="text-aligncenter">Натуралис вреди ли на дъждовните червеи?</h2> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Натуралис е естествено срещаща се гъба, която може да се използва като биопестицид за контрол на насекоми вредители. Въпреки че е ефективен срещу насекоми, обикновено се счита за безопасен за земните червеи.</p> <p class="text-alignjustify">Една от причините за това е, че Beauveria bassiana е специфичен за насекомите патоген, което означава, че е еволюирал да заразява и убива насекоми, но не и други организми като земните червеи. Насекомите и земните червеи имат различна физиология и имунна система, така че гъбата е в състояние избирателно да се насочва към насекоми, без да наранява земните червеи.</p> <p class="text-alignjustify">В допълнение, Beauveria bassiana е почвена гъба, което означава, че естествено се среща в почвени среди, където има дъждовни червеи. Дъждовните червеи са еволюирали, за да съществуват съвместно с този и други почвени организми и са в състояние да понасят ниски нива на Beauveria bassiana, без да бъдат наранени.</p> <p class="text-alignjustify">Важно е обаче да се отбележи, че всеки пестицид, включително биопестициди като Beauveria bassiana, трябва да се използва в съответствие с указанията на етикета и с оглед на околната среда и нецелевите организми. Докато Beauveria bassiana обикновено се счита за безопасна за земните червеи, все пак е важно да се използва отговорно и разумно, за да се минимизират всички потенциални отрицателни въздействия.</p> <p class="text-alignjustify"></p> <h2 class="text-aligncenter">Натуралис и кълняемостта на семената?</h2> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Не засяга покълването на семената, тъй като не е растителен патоген. Въпреки това, използването на Beauveria bassiana като агент за биоконтрол може да създаде впечатление че влияе на покълването на семената, ако насекомото вредител се храни със семената или растиетелният кълн което ще доведе до ниска кълнямост, но не от Натуралиса, а от повредите на насекомото вредител.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"></p> <h2 class="text-aligncenter">Как Натуралис действа на кълняемостта на семената от царевица?</h2> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Един потенциален сценарий е, че ако B. bassiana се приложи върху почвата или културите, това може потенциално да промени почвената микрофлора. Освен това е известно, че B. bassiana има някои противогъбични свойства, така че е възможно да инхибира растежа на други гъбички в почвата.</p> <p class="text-alignjustify">Обикновено се счита, че гъбата е безопасна за използване в селскостопански условия и е малко вероятно да има значително отрицателно въздействие върху растежа или развитието на растенията. Въпреки това, ако имате специфични притеснения относно използването на B. bassiana във вашите култури или градина, е най-добре да се консултирате с нас или друг достоверен източник.</p> <p class="text-alignjustify"></p> <h2 class="text-aligncenter">Кое е по добре да се използва Натуралис или неоникотиноидите?&nbsp;</h2> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Натуралис се използва за контрол на насекоми вредители в селското стопанство. Смята се за екологично чист вариант, тъй като е естествен метод за контрол, който не оставя вредни остатъци в околната среда или не уврежда нецелевите организми. Ефективността му обаче може да варира в зависимост от вредителя, плътоста и условията, при които се прилага. За това ние ще се радваме да посделим нашата екпертиза.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify">Неоникотиноидите, от друга страна, са вид инсектициди, които са широко използвани в селското стопанство за контрол на различни насекоми вредители. Докато неоникотиноидите са ефективни при унищожаването на вредители, те са свързани с отрицателни въздействия върху нецелеви организми, включително опрашители като пчелите. Те могат да се задържат в околната среда дълго време и да се натрупват в почвата и водата, което може да има дългосрочни ефекти върху екосистемите.</p> <p class="text-alignjustify">Като цяло се препоръчва да се използват нехимични методи за контрол, като Натуралис, преди да се прибегне до химически пестициди като неоникотиноиди. Това спомага за минимизиране на отрицателните въздействия върху околната среда и нецелевите организми. Въпреки това, изборът на метод за контрол в крайна сметка зависи от конкретния вредител, културата и условията на ситуацията. Важно е внимателно да обмислите всички налични опции и техните потенциални въздействия, преди да вземете решение.&nbsp;Неоникотиноидите са забранени за използване в България.&nbsp;</p> <p class="text-alignjustify"></p> <h2 class="text-aligncenter">За колко време Натуралис убива насекомите - вредители</h2> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify">Скоростта, с която спорите на Beauveria убиват своя гостоприемник, зависи от температурата. Пример при&nbsp; 20С ларви на телен червей за 3-5 дни. При полеви условия в почвата може да са необходими 7 до 10 дни, за да се убият ларвите. Продуктите от Beauveria не трябва да се смесват в резервоар с фунгициди.</p> <p class="text-alignjustify"></p> <h2 class="text-aligncenter"></h2> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"></p>

, , , , , ,
Сравнение на продукти