Aspergillus niger и потенциала му за борба с гъбните патогени от род Fusarium

13.03.2023 16:21:48

Aspergillus niger и потенциала му за борба с гъбните патогени от род Fusarium

Fusarium spp е често срещан гъбен патоген, който може да зарази пшеничните растения, причинявайки значителни загуби на добив и намаляване на качеството на пшеничните зърна. Фузариумът  се развива по зърната на житните култури  при благоприятни условия  -висока влажност и по-ниски температури. Фузариозата се среща почти навсякъде - дори и в страните със силно развито земеделие. Заразената с фузариум пшеница е силно токсична както за човека така и за животните като може да причини редица заболявания у тях. Според специалистите няма 100% устойчиви сортове пшеница на заразата.

  Aspergillus niger е гъба, която може да произвежда хитозан чрез ферментация. Хитозанът от Aspergillus niger, който е активно вещество в един от най-новите и обещаващи продукти на пазара Китогрийн мастър  е единствения хитозан от не животински произход, който доказано се възприема по- лесно и ефективно от растенията. Той представлява биополимер, който е изследван заради потенциала си да контролира множество гъбни патогени, вкл и  Fusarium spp при пшеницата.  Китогрийн мастър  има силна директна активност срещу гъбни патогени и бактерии. 

Освен това, образува механична бариера в местата на проникване на патогени, като изолира здравите тъкани от заразените. Хитозанът също така действа като неспецифичен стимулатор на резистентни механизми, той активира локални и системни защити, предизвикващи SAR (системно придобита резистентност). Проучванията показват, че прилагането на Aspergillus niger- хитозан може да намали честотата и тежестта на инфекцията с фузариум при пшеничните растения. 

В допълнение към преките си противогъбични ефекти, Китогрийн мастър може също така да подобри растежа на растенията и добива чрез повишаване на усвояването на хранителни вещества и насърчаване на развитието на корените. Хитозанът може да действа и като биостимулатор, повишавайки устойчивостта на растенията към абиотични стресови фактори като суша и висока температура.

Като цяло, използването на Китогрийн мастър  хитозан в производството на пшеница показва обещаващи резултати за контрол на Fusarium и насърчаване на растежа и добива на растенията. 

Още за този невероятен продукт, четете тук!

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Образователни статии

Образователни статии

Aspergillus niger и потенциала му за борба с гъбните патогени от род Fusarium

Aspergillus niger и потенциала му за борба с гъбните патогени от род Fusarium

Fusarium spp е често срещан гъбичен патоген, който може да зарази пшеничните растения, причинявайки значителни загуби на добив и намаляване на качеството н Fusarium spp е често срещан гъбичен патоген, който може да зарази пшеничните растения, причинявайки значителни загуби на добив и намаляване на качеството н 2023-03-15T15:05:22+02:00 Aspergillus niger и потенциала му за борба с гъбните патогени от род Fusarium

<p class="text-alignjustify"><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><strong><em>Fusarium spp</em></strong>&nbsp;е често срещан гъбен патоген, който може да зарази пшеничните растения, причинявайки значителни загуби на добив и намаляване на качеството на пшеничните зърна.&nbsp;<span>Фузариумът&nbsp; се развива по зърната на житните култури&nbsp; при благоприятни условия&nbsp; -висока влажност и по-ниски температури. Фузариозата се среща почти навсякъде - дори и в страните със силно развито земеделие.</span></span></span><span>&nbsp;Заразената с фузариум пшеница е силно токсична както за човека така и за животните като може да причини редица заболявания у тях.&nbsp;Според специалистите няма 100% устойчиви сортове пшеница на заразата.</span></p> <p class="text-alignjustify"><span>&nbsp;<span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb">&nbsp;Aspergillus niger е гъба, която може да произвежда хитозан чрез ферментация.</span></span>&nbsp;</span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb">Хитозанът от Aspergillus niger, който е активно вещество в един от най-новите и обещаващи продукти на пазара&nbsp;<a href="https://amiti.org/product/kitigriyn-mastar"></a></span></span><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><a href="https://amiti.org/product/kitigriyn-mastar">Китогрийн мастър&nbsp;</a> е единствения хитозан от не животински произход, който доказано се възприема по- лесно и ефективно от растенията. Той представлява биополимер, който е изследван заради потенциала си да контролира множество гъбни патогени, вкл и&nbsp; Fusarium spp при пшеницата.&nbsp;<span>&nbsp;<a href="https://amiti.org/product/kitigriyn-mastar">Китогрийн мастър</a>&nbsp;<span data-contrast="none" xml:lang="BG-BG" lang="BG-BG" class="TextRun SCXW50091674 BCX8"><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8">&nbsp;има силна директна активност срещу гъбни патогени и бактерии.&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p class="text-alignjustify"><a href="https://amiti.org/product/kitigriyn-mastar"><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><span><span data-contrast="none" xml:lang="BG-BG" lang="BG-BG" class="TextRun SCXW50091674 BCX8"><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/grijn-direkt.jpg" /></span></span></span></span></span></a></p> <p class="text-alignjustify"><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><span><span data-contrast="none" xml:lang="BG-BG" lang="BG-BG" class="TextRun SCXW50091674 BCX8"><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8">Освен това, образува механична бариера в местата на проникване на патогени, като изолира здравите тъкани от заразените. </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW50091674 BCX8">Хитозанът</span><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8"> също така действа като неспецифичен стимулатор на резистентни механизми, той активира локални и системни защити, предизвикващи SAR (системно придобита резистентност).&nbsp;Проучванията показват, че прилагането на Aspergillus niger- хитозан може да намали честотата и тежестта на инфекцията с фузариум при пшеничните растения.&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p class="text-alignjustify"><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><span><span data-contrast="none" xml:lang="BG-BG" lang="BG-BG" class="TextRun SCXW50091674 BCX8"><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8">В допълнение към преките си противогъбични ефекти,&nbsp;<a href="https://amiti.org/product/kitigriyn-mastar">Китогрийн мастър</a> може също така да подобри растежа на растенията и добива чрез повишаване на усвояването на хранителни вещества и насърчаване на развитието на корените. Хитозанът може да действа и като биостимулатор, повишавайки устойчивостта на растенията към абиотични стресови фактори като суша и висока температура.</span></span></span></span></span></p> <p class="text-alignjustify"><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><span><span data-contrast="none" xml:lang="BG-BG" lang="BG-BG" class="TextRun SCXW50091674 BCX8"><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8">Като цяло, използването на <a href="https://amiti.org/product/kitigriyn-mastar">Китогрийн мастър</a>&nbsp; хитозан в производството на пшеница показва обещаващи резултати за контрол на Fusarium и насърчаване на растежа и добива на растенията.&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p class="text-alignjustify"><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><span><span data-contrast="none" xml:lang="BG-BG" lang="BG-BG" class="TextRun SCXW50091674 BCX8"><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8"></span></span></span></span></span></p> <p class="text-aligncenter"><span style="font-size: 14pt;"><a href="https://amiti.org/product/kitigriyn-mastar"><span jsaction="agoMJf:PFBcW;MZfLnc:P7O7bd;nt4Alf:pvnm0e,pfE8Hb,PFBcW;B01qod:dJXsye;H1e5u:iXtTIf;lYIUJf:hij5Wb;bmeZHc:iURhpf;Oxj3Xe:qAKMYb,yaf12d" jsname="txFAF" class="jCAhz ChMk0b" jscontroller="Gn4SMb"><span class="ryNqvb" jsaction="click:E6Tfl,GFf3ac,tMZCfe; contextmenu:Nqw7Te,QP7LD; mouseout:Nqw7Te; mouseover:E6Tfl,c2aHje" jsname="W297wb"><span data-contrast="none" xml:lang="BG-BG" lang="BG-BG" class="TextRun SCXW50091674 BCX8"><span class="NormalTextRun SCXW50091674 BCX8">Още за този невероятен продукт, четете тук!</span></span></span></span></a></span></p>

, , , , , , , ,
Сравнение на продукти