2 млн. лева отпуска ДФЗ за борба с теления червей по картофите

04.05.2023 14:13:06

2 млн. лева отпуска ДФЗ за борба с теления червей по картофите

Финансов ресурс от 2 млн. лева ще получат картофопроизводителите за борба с теления червей.

Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae).

Нашият Продукт Натуралис е официално регистриран и доказано ефективен при борбата с теления червей!

Финансират се 100 % от разходите, което се равнява на сумата от 67.30 лв/дка

Дозата на приложение е:

  1. 300 мл/дка при сеитбата
  2. 200 мл/дка при окопаване
  • Освен 100 % финансиране използвайки Натуралис може да получите финансиране и по екосхема за използване на пестициди извън първа професионална категория
  • Продуктът осигурява дълго последействие, защото гъбата попада в естествената си среда за
    живеене, продължава да се размножава и така осигурява постоянна защита не само срещу телен червей, но и срещу други почвени неприятели;
  • Без резистентност;
  • Щади полезните насекоми!

СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА
1. Срок за подаване на заявления: от 02 май 2023 г. до 31 май 2023 г.
2. Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1. и т. 2. от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 12 юни 2023 г.
3. Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.
Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

ВАЖНО

Признават се фактури за закупени ПРЗ от началото на 2023 г. до 12 юни 2023 г. – датата до която инспекторите по растителна защита могат да проверяват дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и декларациите за вложени ПРЗ.

Нашият Продукт Натуралис е официално регистриран и доказано ефективен при борбата с теления червей!

За повече информация и помощ с попълването на документите попълнете формата или се свържете с наш експерт на посочените в сайта телефони

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Насекоми - Неприятели

Насекоми - Неприятели

2 млн. лева отпуска ДФЗ за борба с теления червей по картофите

2 млн. лева отпуска ДФЗ за борба с теления черввей по картофите

Финансов ресурс от 2 млн. лева ще получат земеделските стопани по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани Финансов ресурс от 2 млн. лева ще получат земеделските стопани по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани 2023-05-04T16:36:48+03:00 2 млн. лева отпуска ДФЗ за борба с теления червей по картофите

<p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 14pt;"><strong>Ф</strong></span>инансов ресурс от 2 млн. лева ще получат картофопроизводителите за борба с теления червей.</p> <p class="text-alignjustify">Размерът на помощта за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae).</p> <p class="text-alignjustify"><strong>Нашият Продукт Натуралис е официално регистриран и доказано ефективен при борбата с теления червей!</strong></p> <p class="text-alignjustify"><b>Финансират се 100 % от разходите, което се равнява на сумата от 67.30 лв/дка</b></p> <p class="text-alignjustify"><b>Дозата на приложение е:</b></p> <ol> <li class="text-alignjustify"><b>300 мл/дка при сеитбата</b></li> <li class="text-alignjustify"><b>200 мл/дка при окопаване</b><b></b></li> </ol> <ul> <li>Освен 100 % финансиране използвайки Натуралис може да получите финансиране и по екосхема за използване на пестициди извън първа професионална категория</li> <li>Продуктът осигурява дълго последействие, защото гъбата попада в естествената си среда за<br />живеене, продължава да се размножава и така осигурява постоянна защита не само срещу телен червей, но и срещу други почвени неприятели;</li> <li>Без резистентност;</li> <li>Щади полезните насекоми!</li> </ul> <p><strong><a href="https://amiti.org/product/naturalis-insekticid-pochven-i-listen"><img alt="" src="https://cdncloudcart.com/16657/files/image/naturalis-borba-s-telen-chervei-koloradski-brumbar-6242ba7faa639.jpg" width="918" height="695" class="alignleft" /></a></strong></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong></strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong>СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА</strong><br />1. Срок за подаване на заявления: от 02 май 2023 г. до 31 май 2023 г.<br />2. Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1. и т. 2. от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 12 юни 2023 г. <br />3. Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.<br />Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.</p> <p class="text-alignjustify"><strong>ВАЖНО</strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong>Признават се фактури за закупени ПРЗ от началото на 2023 г. до 12 юни 2023 г. &ndash; датата до която инспекторите по растителна защита могат да проверяват дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и декларациите за вложени ПРЗ.</strong></p> <p class="text-alignjustify"><strong>Нашият Продукт Натуралис е официално регистриран и доказано ефективен при борбата с теления червей!</strong></p> <p class="text-alignjustify"></p> <p class="text-alignjustify"><span style="font-size: 12pt;"><a href="https://share.hsforms.com/1xkn3s9T0Sj6TMajLcgfbyg4i5ee?fbclid=IwAR0CWzJJRkoxrfntp8menK5PmvSqgCGXdM9Bsvlvxl4T1U5-jpqvU0DQAds"><strong>За повече информация и помощ с попълването на документите попълнете формата или се свържете с наш експерт на посочените в сайта телефони</strong></a></span></p>

, , ,
Сравнение на продукти