НОВО от Амитица: ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИ

Уважаеми, клиенти,

Вече можете да се възползвате от новата услуга предлагана от фирма „Амитица“: Почвени анализи и персонална програма за хранене на растенията.

Почвените анализи включват изследването на основни почвени показатели, като:

  • * механичен състав на почвените агрегати (отношение на песъкливите и глинестите фракции по целия почвен профил)
  • * почвена киселинност (рН)
  • * агрономична (хранителна) запасеност - макро и микро елементи
  • * наличие на карбонати и разпространението им по почвеният профил в дълбочина
  • * съдържание на органично бещество - хумус
  • * съдържание на тежки метали и замърсители в почвени, растителни и водни проби.


Предлагаме ВСИЧКИ видове почвени анализи с изключение на:
микробиологичен и анализ за питейна вода.

Възползвайте се!
Цена: 99 лв

НОВО от Амитица: ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИ

Цена: 99лв!