Списък на продуктите по производители Helioterpen

Helioterpen

HELIOSOUFRE S® БИОЛОГИЧЕН ФУНГИЦИД СЪДЪРЖАЩ СЯРА Доза на дка: Дозите варират в зависимост от културата и са посочени в етикета на продукта. Опаковки: 1л, 10л

HELIOSOL® Адювант за растителна защита Доза на дка: полски култури: 30мл/дка зеленчукови култури: 50мл/дка трайни насаждения: 50-100мл/дка Опаковки: 50мл, 300мл, 1л, 5л, 20л, 1 тон 100% растителен произход.САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА: ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ПРОДУКТИТЕ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА. ПРЕДИ УПОТРЕБА,  ПРОЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА И ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА.

Показване на 1 - 2 от 2 артикула