Разтворими кристални торове 

Съдържа 5 продукта.

Доза на дка: 1-2.5кг./дка -почвеноОбщо азот (N): 20,0% фосфор (Р 2 О 5 ): 5,0%калий (К 2 О). 20,0%

Доза на дка: 1-2.5кг./дка -почвеноОбщо азот (N): 19,0% фосфор (Р 2 О 5 ): 6,0%калий (К 2 О). 7,0%

Доза на дка: 1-2.5кг./дка -почвеноОбщазот (N): 15,0% т /т.фосфор (Р 2 О 5 )5,0% калий (К 2 О). 30,0% т/т

Доза на дка: 1-2.5кг./дка -почвеноОбщазот (N): 18,0% т / т. фосфор (Р2О5 ): 18,0% т / т,калий (K2O). 18,0% т / т, водоразтворим

Общазот (N): 13,00% т/т. фосфор (Р 2 О 5 ): 40,00% т/т, калий (К 2 О):. 13,00% т/т, водоразтворим

Показване на 1 - 5 от 5 артикула