Полезна Всеядна Нематода срещу трипс, тута, плодов червей

Steinernema Carpocapsae

Био агент полезна нематода

Тези ентомопатогенни нематоди са ендопаразити, които използват множество ларви за да се хранят, да остане живи и да се възпроизвеждат. Те причиняват летален ефект за повече от 300 вида ларви на молци, мухи, пеперуди и други в рамките на 24 до 48 часа от заразяване. Още при навлизането в тялото на гостоприемника, нематодата вкарва бактерия   Xenorhabdus nematophilus, която предизвиква смърт. Всяка една нематода снасят от 2000 до 11 000 яйца  в тялото на гостоприемника. Steinernema Carpocapsae е напълно безвредна за околната среда, културите и животните и в същото време тя има висока ефективност при контрол на вредителите (инсекти).Нематодите активно търсят ларви за да се развиват, поради това са много ефективни да се прилагат при температури на почвата между 12 С и 28 С както и в края на септември и началото на октомври.

Поръчка на био препарати
Био Компанията за Растителна Защита и торове
Опаковкинад 20 милиона нематода
Доза1 опаковка за 500 м2
За борба срещунад 300 ларви
Прилага сепри всички култури
Време за доставкадо 1 седмица
Начин на употребадозата се прилага чрез капковата система или се пръска листно

Списък на гостоприемници на полезната нематода

 • Agrotis segetum,
 • Delia antiqua,
 • Spodoptera litura,
 • Helicoverpa assulta,
 • Hellula undalis,
 • Plutella xylostella,
 • Artogeia rapae,
 • Dichocrocis punctiferalis,
 • Cnaphalocrocis medinalis,
 • Spodoptera exigua,
 • Bardysia agretis Sasakawa,
 • царевичен стъблен пробивач
 • гъботворка
 • пръстенотворка
 • педомерки
 • колорадски бръмбар
 • попово прасе

За борба срещу Lepidoptera – Cydia pomonela/ ябълков плодов червей по ябълковите дървета, Spodoptera на зеленчуци, Noctuidae, Agrotis по трева или зеленчуци, pytiocampa по борови дървета и други молци по зеленчуци и други, дори за Тута Абсолюта  в почвата по какавидите). Също се използва срещу попово прасе (grylotalpa). Впечатляващи резултати можете да имате срещу Tenebrionis Capnodis по кайсиевите дървета.

nematodi[1]