Сортови Семена Провесионална Дългоплодна Краставица Ф 1

Професионална краставица

Професионална високодобивна краставица дълъг тип
(Cucumis sativus L)

 • Характеризира се с по-висока продуктивност и силно впечатляващо качество.
 • Образува цилендрични плодове, характерни със своите оребрени форми и достига дължина до 36 см;
 • Добив от хектар = 300 – 320 тона
 • Има устойчивост на краста (Cladosporium cucummerinum), (Corynespora cassilcola), (Erusiphe cichoracearum E.polygoni, Sphaerotheca fuliginea) C.mosaic virus (CMV) и високо толерантна на (Pseudoperonospora cubensis);
 • Поради устойчивостта й на високи и ниски температури, краставицата Етна е благоприятна за пролетно и есенно засаждане. Както за оранжерии, така и за полско отглеждане
 • Устойчивост на стрсови условия
 • Не претенциозна към хранене и почва.
 • Брой на растения:
  1.25 – 1.5/m² в оранжерии;
  2.2 – 2.5/m² в полиетиленови парници.

Цена на семка

0.30 лв без ДДС
Поръчка на био препарати
Био Компанията за Растителна Защита и торове