Нашата Мисия

Биологичното земеделие е един от най-бързо развиващите се отрасли в хранително-вкусовия сектор.

Това не е тенденция, която обхваща само развитите страни – данните показват, че ежедневните хиляди хора по целия свят започват да консумират органична храна.

В следствие на тези тенденции е, че земеделските производители  се отказва от традиционния начин на отглеждане на преминаването към органично земеделие.

С приема на здравословни храни един от положителните аспекти на биологичното земеделие е и желанието да се намалят вредните ефекти от прилагането на пестициди и минерални торове, тъй като биологичен начин на управителен възстановява естествения баланс на околната среда.

Амитица ООД е разпознала важността на биологичното земеделие за българското селско стопанство и предлага широка гама от продукти и инструменти за биологична защита.

Всички продукти имат сертификати, издадени от оторизирани сертифициращи органи на Европейския съюз.Те са насочени към професионални биологични производители и физически лица, които желаят да се посвети на отглеждането на висококачествени храни. Ние ще Ви предложим проверени схеми в овощарството, лозарството, зеленчуко производство в оранжерии и на открито, маслодайни, технически култури и други. Широката гама от професионални продукти опазват околната среда и са направени от органични растителна основа, не са токсични, това са ново поколение ботанически инсектициди.

Всичките продукти са разрешени и регистрирани от НСРЗ.

За всякакви въпроси, моля свържете с нас по телефон или електронна поща.