срещу нематоди

НОВ ПРОДУКТ.Предпазва от нематоди.За почви с висок стрес

EKOprop® NX - Конкретно разработени за почви с високи нива на стрес Създаване на физическа бариера около корените и предпазва от нематоди EKOprop® NX е тор, съставен от ризосферна бактерия, ризосферни гъби, Микориза и антагонистични гъби, конкретно разработени за почви с високи нива на стрес. Той подпомага за: Подобряване на ефективността на храненето и растежа[...]
but-rizoVital

НОВ ПРОДУКТ – РизоВитал 42 универсален Микробиологичен тор

Ризо Витал 42 - Добрите бактерии за почвата Механизъм на действие: Микробиологичен тор Ризо-Витал 42 е биологичен тор, който съдържа бактерияти :повече от > 2.5 х 1010 спори/ml. Съдържа още 5% сухо вещество, 6.5% N, 1%P   и 0.3% К в натурална форма. Щамът на бактерията е избран между естествено срещащисе в природата щамове. Този щам[...]
Steinernema Carpocapsae

Полезна Всеядна Нематода срещу трипс, тута, плодов червей

Био агент полезна нематода Тези ентомопатогенни нематоди са ендопаразити, които използват множество ларви за да се хранят, да остане живи и да се възпроизвеждат. Те причиняват летален ефект за повече от 300 вида ларви на молци, мухи, пеперуди и други в рамките на 24 до 48 часа от заразяване. Още при навлизането в тялото на[...]
Нимазал Т/С - Инсектицид

Инсектицид за растителна защита, Листни въшки, белокрилка

П Р О М О Ц И Я           П Р О М О Ц И Я       П Р О М О Ц И Я   Продуктите са включени в Националните програми за подпомагане: срещу доматения листоминиращ молец (Тута Абсолута) за контрол на вредителите по трайните насаждения през пролетния и есенния период Промоция за Домати, Пипер,[...]