Steinernema Carpocapsae

Полезна Всеядна Нематода срещу трипс, тута, плодов червей

Био агент полезна нематода Тези ентомопатогенни нематоди са ендопаразити, които използват множество ларви за да се хранят, да остане живи и да се възпроизвеждат. Те причиняват летален ефект за повече от 300 вида ларви на молци, мухи, пеперуди и други в рамките на 24 до 48 часа от заразяване. Още при навлизането в тялото на[...]
Macrolophus

Макрулофус е био агент за растителна защита Тута Абсолюта

Хищник за белокрилката, тута абсолута При домати и патладжани успешно се прилага Macrolophus pygmaeus за контрола на белокрилки и тута абсолута. Тъй като той се установява бавно е важно да се започне пускането на макролофуса в началото на сезона още с първите появи на цветове. След като установи своята популация, той не само защитава културата[...]
but-bombus

Бомбуси – Естествено най ефективния начин за опрашване.

Бомбусите - Bombus terrestris и медоносните пчели са различни зоовидове, те нямат общи болести и заболяванията по бомбусите не са заразни за медоносните пчели. Бомбусите са абсолютно безопасни за медоносните пчели. Бомбусите трябва да се предпазват от нападения на оси и стършели, тъй като са лесна плячка за тях. За разлика от медоносните пчели, бомбусите[...]