Нашата Мисия

Биологичното земеделие е един от най-бързо развиващите се отрасли в хранително-вкусовия сектор. Това не е тенденция, която обхваща само развитите страни - данните показват, че ежедневните хиляди хора по целия свят започват да консумират органична храна. В следствие на тези тенденции е, че земеделските производители  се отказва от традиционния начин на отглеждане на преминаването към[...]